Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

Apsilankymas Vėlučionių vaikų socializacijos centre

Autorius Moderatorius.

Š.m. lapkričio 26 dieną Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos mokiniai apsilankė Vėliučionių vaikų socializacijos centre, kuris yra įsikūręs Vilniaus rajone. Atvykusius mus pasitiko centro direktorius Marius Labanauskas. Ten mes vykome ne tuščiomis rankomis. Atvežėme suvenyrą ir pačių keptą skruzdėlyną.

Centro direktorius mus supažindino su čia gyvenančiais vaikais. Papasakojo dėl kokių priežasčių jie gyvena ne namuose, o centre. Sužinojome jų dienotvarkę, apžiūrėjome patalpas, kuriose vaikai gyvena, mokosi, leidžia laisvalaikį. Buvome labai sužavėti visur vyraujančia tvarka ir švara. Svarbiausia, kad visa tai sukurta pačių vaikų rankomis.

 

Šios kelionės tikslas buvo supažindinti mokinius su įstaiga, kurioje vyksta jaunimo perauklėjamieji darbai. Siekta parodyti mokiniams, kas gali laukti jų ateityje, jeigu nesilaikys visuomenėje vyraujančių taisyklių.   

Ona Janulevičienė - socialinė pedagogė

Spausdinti

Emilijos Pliaterytės gimtadienio minėjimas

Autorius Moderatorius.

Lapkričio 13-ąją  minėjome Emilijos Pliaterytės  gimtadienį.  Kartu su 9 klasės mokiniais aplankėme Emilijos kapą, paskaičiavome kiek jai metų suėjo, kalbėjomės apie jos asmenybę, svarstėme ką ji būtų veikusi  jei nebūtų tokia jauna mirusi.  Pasvarstėme kaip Emilija atrodytų šiandien, kokiomis idėjomis gyventų, apie ką galvotų, ką norėtų pakeisti.

 

Norėjome palikti šia proga Emilijai ką nors tikrai lietuviška ir įsimintina. Taigi sugalvojome jai prie kapo palikti mokinių darytų Lietuvos vėliavų. 

                                                                              Istorijos mokytoja 

                                                                                Kristina Švitrienė

Spausdinti

PREVENCIJOS IR PATYČIŲ PROGRAMA

Autorius Moderatorius.

Startuoja OLWEUS patyčių prevencijos programa

 

                Vienas iš mokyklos tikslų – kurti saugesnę mokyklos aplinką, todėl paskelbus IV Olweus programos įgyvendinimo etapą Lietuvoje, mokyklos kolektyvas nusprendė dalyvauti konkurse. Ir mums pasisekė. Pirmieji programos įgyvendinimo darbai prasidėjo: programos instruktorė Laimutė Tautkienė pristatė OPPP (Olweus patyčių prevencijos programa) idėjas ir tikslus mokyklos kolektyvui bei pravedė dviejų dienų seminarus Koordinacinio komiteto nariams bei MSG vadovams.

                Trumpai apie programą:

Programos idėja – patyčios nėra ir niekada nebus toleruojamos. 

Siekiamybė – kurti mokykloje tokią aplinką, kurioje suaugusieji imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs.

 Programos tikslas – mažinti patyčias mokykloje, mokant personalą pastebėti, atpažinti bei tinkamai reaguoti į patyčias.

                Visa veikla , kuri truks 18 mėnesių, bus kuruojama Koordinacinio komiteto (PPKK):

Zigmas Kukučionis – mokyklos direktorius

Marytė Ignatavičienė – OP koordinatorius

Diana Juškaitienė – MSG vadovas

Kristina Švitrienė – MSG vadovas

Jurgita Sakavičienė – bendruomenės narys

Odeta Barkauskienė – bendruomenės narys

Džiuginta Kukučionienė – tėvų atstovas

Ramunė Orliukienė – tėvų atstovas

Odeta Pileckaitė – mokinių atstovas

Guoda Varnelytė – mokinių atstovas

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti programos įgyvendinime bei kuriant mokykloje saugesnę aplinką, gerinančią tarpusavio santykius ir nepaliekančią vietos patyčioms atsirasti.

 

Marytė Ignatavičienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Spausdinti

Per pasaulį keliauja žmogus

Autorius Moderatorius.

   Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykloje vyko popietė „Per pasaulį keliauja žmogus“,

skirta Vėlinėms.

   Mokiniai deklamavo B. Brazdžionio eiles, skaitė rašinių mintis. Žiūrėjome ir skaitėme skaidres apie laiką, žymių žmonių mintis, kaip prasmingai gyventi.

Lietuvių k. vyr. mokytoja Dalia Balčienė

 

 

Spausdinti

NEPAMIRŠOME GIMTOSIOS KALBOS

Autorius Moderatorius.

   Spalio 16 dieną Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokiniai Aida Dumbliauskaitė ir Lukas Kelmelis (vadovė lietuvių k. vyr. mokytoja Dalia Balčienė) dalyvavo VI - ojoje Lazdijų rajono švietimo istorijos konferencijoje "Gimtinės istorija gimtąja tarme" ir skaitė pranešimą "Semoškų mokyklos istorija".

   Šį darbą gerai įvertino konferencijos viešnia Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Asta Leskauskaitė. Dovanų gavome lietuvių tarmių kompiuterinį žodyną. 

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės

mokyklos lietuvių k. vyr. mokytoja

Dalia Balčienė

 

 

Spausdinti

TARPTAUTINĖS MOKYTOJO DIENOS ŠVENTĖ MOKYKLOJE

Autorius Moderatorius.

Už tą šypseną lyg saulę,

Už geras akis.

Į tą platųjį pasaulį

Atvertas duris.

Už tą šiltą šiltą žodį,

Tartą iš širdies.

Tegul nors rasota rožė padėkot padės......

 

 

 

 

Spausdinti

TARPTAUTINĖS MOKYTOJO DIENOS ŠVENTĖ MOKYKLOJE

Autorius Moderatorius.

                                     TORTAS.JPG - 113.56 Kb           

Už tą šypseną lyg saulę.

Už geras akis. 

Į tą platųjį pasaulį  Atvertas duris.

 Už tą šiltą šiltą žodį,

Tartą iš širdies.

Tegul nors rasota rožė padėkot padės......