Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

„Žiema, žiema, bėk iš kiemo...“

Autorius Administrator.

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinėje mokykloje kovo 8 dieną vyko Užgavėnių šventė.
            Šventė prasidėjo mokykloje.
5 klasės mokiniai pristatė savo programėlę: šėlo raganos, laumė, velniai, čigonės...
Paskui visi bėgome į kiemą – vyti žiemos. Pradinių klasių mokiniai žaidė žaidimus. Vyko Kanpinio ir Lašininio dvikova, aišku, laimėjo Kanapinis. Deginome Morę, kad greičiau pavasaris ateitų.
            Kepėme ir prisivalgėme blynų. Užgavėnių šventėje dalyvavo ne tik mokyklos, bet ir miestelio bendruomenė.
            Buvo smagu, linksma, kvepėjo pavasariu...
 
Parašė vyr.mokytoja Dalia Balčienė


Spausdinti

Technologijų olimpiada

Autorius Administrator.

2011-02-22 Šeštokų vidurinėje mokykloje vyko technologijų olimpiada. Tema- „Etninio tapatumo išraiška šiuolaikinėje aplinkoje“. Olimpiadoje darbus pristatė geriausi Lazdijų rajono mokiniai.

Mūsų mokyklai atstovavo 10 klasės mokiniai: Snežana Ostrovskaja ir Giedrius Dambrauskas, kurie pristatė namuose atliktus darbus ir vykdė užduotį lipdant iš molio skulptūrą. Juos ruošė mokytojai: Virginija Kaminskaitė ir Eugenijus Šidlausklas

Giedrius Dambrauskas užėmė 3-ią vietą už namuose atliktą darbą „ Velykinis tvirtukas“.

Spausdinti

Vasario - 16 osios paminėjimas Kapčiamiesčio E.Pliaterytės pagrindinėje mokykloje

Autorius Administrator.

Vasario - 16 oji - Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Ta proga vasario 15 dieną, mokykloje vyko iškilmingas šios svarbios datos paminėjimas. Šventę organizavo Mokyklos Tarybos nariai. Vasario 16-osios paminėjimas prasidėjo šv. mišiomis Kapčiamiesčio bažnyčioje. Po mišių visi rinkosi į mokyklos aktų salę .Valstybės himnu ir eilėmis prasidėjusią šventę tęsė mokyklos istorijos mokytojas, primindamas Lietuvos nueitą kelią iki nepriklausomybės paskelbimo. Pervertę keletą istorijos puslapių, toliau klausėmės Kapčiamiesčio bendruomenės ansamblio dainų ir žodžių, skirtų tėviškei, gimtinei, Tėvynei...
          Lietuvos Valstybės atkūrimo proga Mokyklos Taryba buvo paskelbusi piešinių ir rašinių konkursą. Pradinių klasių mokiniai piešė piešinius, o vyresniųjų - rašė rašinius ,  skirtus Vasario 16- osios dienai paminėti.
Nugalėtojams Mokyklos Tarybos nariai įsteigė asmeninius prizus, o visas klases, dalyvavusias konkurse pamalonino PADĖKOS raštais. Geriausiu rašiniu pripažintas 7 klasės mokinės Astos Jarašiūtės darbas, kurį ji perskaitė šventės svečiams, o geriausiu piešiniu- kolektyvinis 8 klasės mokinių darbas.
          Toliau šventę tęsė mokyklos mokinių choras, vadovaujamas  muzikos mokytojos Vyšniauskienės. Skambios dainos kaitaliojosi su dar skambesniais eilėraščių posmais apie Lietuvą. Baigiantis šventei, pakilome bendrai dainai. Susikibę  rankomis, lingavome ,, Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos...“
          Iš šventės sugrįžome pakilios nuotaikos, pilni gerų emocijų. Širdį  užliejo jausmas, jog ,,atidavėme savo duoklę“ tiems, vardan kurių gyvename nepriklausomoje Tėvynėje.
 
Mokyklos Tarybos pirmininkė Ramunė Orliukienė
Spausdinti

Mirė Kapčiamiesčio mokyklos direktorius

Autorius Administrator.

ANTANAS ČAPLIKAS

(1961-01-01 – 2011-01-03)

Sunki liga ir staigi mirtis išplėšė iš mūsų tarpo brangų žmogų, kuris 25 metus dirbo Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinėje mokykloje.

Antanas Čaplikas gimė 1961 m. sausio 1 d. Gudakiemio kaime, Varėnos rajone.

1968-1971 mokėsi Gudakiemio pradinėje mokykloje.

1971-1976 Masališkių (Varėnos raj.) aštuonmetėje mokykloje, 1976-1979 Merkinės (Varėnos raj.) R. Mizaros vid. mokykloje.

1980-1985 studijavo VPI ir įgijo istorijos ir teisės mokytojo specialybę.

1985-1988 dirbo Kapčiamiesčio (Lazdijų raj.) vidurinės mokyklos istorijos mokytoju, nuo 1988 – direktoriumi.

Antanas Čaplikas už turiningą pedagoginę veiklą, nuoširdų ir kūrybingą darbą buvo apdovanotas Alytaus apskrities viršininko padėkos raštu.

Ne kartą buvo skatinamas Lazdijų rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštais už sėkmingą mokinių dalyvavimą rajono ir respublikos olimpiadose ir konkursuose.

Antanas Čaplikas buvo paprastas, nuoširdus, nepaprastos kantrybės mokytojas ir vadovas. Mokėjo šiltai bendrauti su kiekvienu žmogumi, visada visiems padėdavo. Su dideliu dėkingumu ir pagarba apie jį kalbėjo, kalba ir kalbės jo mokiniai, kolegos mokytojai ir paprasti apylinkės žmonės. Jo įvairiapusiški gabumai, bendravimo kultūra stebino ir džiugino visų mūsų širdis.

Sunku bus užpildyti tą tuštumą, kuri atsivėrė mums, netekus brangaus Mokytojo, Vadovo, Kolegos, Žmogaus ...

Lazdijų rajono savivaldybės

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės

pagrindinės mokyklos kolektyvas

Spausdinti

Kalėdinio konkurso rezultatai

Autorius Administrator.

Gruodžio mėnesį vyko kompiuterinio piešinio konkursas „Kalėdinis atvirukas“. Geriausiais darbais pripažinta 5 klasės mokinių Aidos Dumbliauskaitės, Guodos Varnelytės ir Gabrielės Sorakaitės darbai.