Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

IV moksleivių parlamento rinkimai

Autorius Administrator.

Spalio 12 d. visose Lietuvos mokyklose įvyko rinkimai į moksleivių parlamentą. Daugiau: www.lmp.lt  Visą informaciją apie rajono mokyklų išrinktus narius galite peržiūrėti čia.

 

Spausdinti

Projektas istorinei praeičiai

Autorius Administrator.

Litvakų herbas 

PROJEKTAS ISTORINEI PRAEIČIAI

      Lazdijų rajono Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinės mokyklos mokytojai, mokiniai, miestelio bendruomenė domisi savo krašto kultūra, istorija, praeitimi.

     Taip pat siekia prisidėti ir prie žydų – lietuvių abipusio pažinimo savo miestelyje, moksleivių pilietinio švietimo, tolerancijos, pagarbos bei multikultūriškumo supratimo ugdymo bei mokyklų centrų užklasinės veiklos, todėl aktyviai atsiliepė į Litvakų fondo kvietimą dalyvauti :Edukacinės programos“ konkurse.

     Džiaugiamės, jog pavyko laimėti šiame konkurse ir gauti Litvakų fondo paramą – 1000 litų projektui įgyvendinti.

Spausdinti

Rašinių konkursas: "Šituo tikiu"

Autorius Administrator.

Pasaulio Jaunimo Fondas kviečia visus 13-25 metų amžiaus žmones iš viso pasaulio teikti trumpus rašinius apie jų pačių filosofiją, pagrindines vertybes ir įsitikinimus, kuriais jie vadovaujasi kasdien. Taip pat galite pareikšti savo nuomonę apie svarbiausius pasaulio iššūkius.

Rašinius galite rašyti anglų, prancūzų, ispanų ar kinų kalbomis. Kompetentinga komisija išrinks 25 geriausius darbus, kurie vėliau atsidurs žiniasklaidoje.
Spausdinti

Kapčiamiestyje - dviguba šventė

Autorius Administrator.

Kapčiamiestyje – dviguba šventė

   Dalė VAILIONYTĖ
  Šeštadienį Kapčiamiestis - jo gyventojai, tie, kurie kažkada čia gyveno bei ilsėjosi, gausus būrys svečių iš Vilniaus, Alytaus apskrities bei Seinų krašto - šventė. Progos tam buvo net dvi – Kapčiamiesčiui sukako 490 metų, o čia palaidotai 1831 metų sukilimo dalyvei ir tautos karžygei Emilijai Pliaterytei – 200. Miestelio jubiliejaus proga Lietuvos Prezidentas savo dekretu patvirtino miestelio herbą, kurį sukūrė vienas žymiausių Lietuvoje heraldikos žinovų dailininkas Arvydas Každailis.

Spausdinti

Lietuvos pakrašty buvo įžiebta protėvių dvasios ugnis

Autorius Administrator.

Lietuvos pakrašty buvo įžiebta protėvių dvasios ugnis

KAPČIAMIESTIS. Miestelis rugsėjo 16 dieną paminėjo 490 metų jubiliejų ir Emilijos Pliaterytės 200-ąsias gimimo metinines. Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai, kuriuos parapija šventė rugsėjo 10 dieną, buvo tarsi preliudija į minėjimą.

Spausdinti

"Moters paveikslas Užnemunėje"

Autorius Administrator.

Mokinių ir jaunimo šventė “Moters paveikslas Užnemunėje”, skirta Emilijos Pliaterytės 200 – osioms gimimo metinėms

Šių metų birželio mėnesį, kaip ir kiekvienais metais, Lazdijų rajono moksleiviai bei jaunimas Višakio Rūdos parapijos klebono V.Strioko, Krosnos pagrindinės m-klos pavaduotojos A.Pileckienės, rajono mokytojų bei kitų iniciatyvių žmonių dėka vėl turėjo galimybę susiburti draugėn ir dvi dienas dalyvauti puikiame, jau tapusiame tradicija, renginyje.