Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

Mokytojo diena

Autorius Moderatorius.

 

 Mokytojo dienos šventė 

    Spalio 5 dieną mokykloje vyko tradicinė Mokytojo dienos šventė. Šventė prasidėjo šventomis mišiomis Kapčiamiesčio Dievo apvaizdos bažnyčioje.

      Vėliau visi skubėjome į mokyklą. Šventinę programą padovanojo 5- 9 klasių mokiniai. Deklamavo, dainavo, gražiausius palinkėjimus, kūrybinius darbus, gėles skyrė mokytojams.Prasmingus palinkėjimus padovanojo mokyklos direktorius.

     Ačiū ruošusiems mokytojams: lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Dalei Goberienei, muzikos vyresniajam mokytojui Juozui Pileckui, 9, 10 klasių auklėtojoms Birutei Stepulevičienei, Inai Juškytei ir visai mokyklos bendruomenei už akimirkas kartu. 

                

   Baigėsi šventė, ir prasidėjo pamokos kitaip. Pamokas vedė ne tik vyresnių klasių mokiniai, bet ir buvę auklėtiniai. Mokytojai buvo pakviesti kavos, arbatos pertraukėlei ir dar vaišinosi 10 klasės ir auklėtojos Inos Juškytės tortu.

Mokytojai lankė ir Anapilin iškeliavusių kolegų kapus. Uždegė žvakelę ir prisiminė akimirkas kartu. 

    Tegul spalvotas ruduo atneša daug šviesos, prasmės ir sveikatos. Būkite laimingi, Mokytojai.

                                                                                                    Jaunųjų korespondentų būrelis


Spausdinti

straipsnis

Autorius Moderatorius.

Europos kalbų diena

Rugsėjo 27 d. Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykloje minėjome Europos kalbų dieną. Oficialiai ji minima viena diena anksčiau, rugsėjo 26 d., tačiau svarbu yra ne tiksli data, o veikla ir nuotaika, kurią sukuria patys renginio dalyviai.

6-9 klasės įnirtingai kovėsi mišriose komandose Europos viktorinoje, kuri vyko anglų kalba (anglų k. vyr. mokytoja Birutė Stepulevičienė). Mokiniai ne tik privalėjo pademonstruoti geras anglų kalbos žinias, bet ir mąstyti lanksčiai, logiškai ir greitai. Mokiniai turėjo puikią progą įsitikinti kaip svarbu yra komandinis darbas, bendrai kuriama strategija ir laikomasi užsibrėžto plano. 

                                                                 

Europos kalbų dienos minėjimui ruošėsi visi 5-10 klasių mokiniai. Jie pagamino marškinėlius sau ir draugui rusų ir anglų kalbomis (ruošė rusų k. mokytoja Ugnė Babkauskienė, anglų k. vyr. mokytoja Birutė Stepulevičienė,   anglų k. vyr. mokytoja Ina Juškytė). Visi darbai buvo iškabinti mokyklos antro aukšto fojė, kur buvo surengtas smagus žaidimas. Mokiniai pristatė save arba savo draugą lietuviškai, o žaidimo dalyviai turėjo surasti marškinėlius, kurie atitinka apibūdinimą: rusiškus ir angliškus. Džiaugiamės, kad žaidimas įtraukė visą mokyklos bendruomenę, ne vien mokinius, ir visus dalyvius smagiai nuteikė.

Pradinių klasių mokiniai ir penktokai pradėjo pažintinę kelionę po Europos šalis vyresnių klasių mokinių parengtu „Europos šalių maršrutu“ (9 kl, anglų k. vyr. mokytoja Birutė Stepulevičienė). Jie susipažino su angliškais šalių pavadinimais ir sužinojo, kaip pasisveikinti įvairiomis kalbomis. Šią užduotį jie atliko savarankiškai ir visiškai nesudėtingai! Taip pat, pradinių klasių mokiniai klausėsi įvairių šalių tautinių dainų anglų kalbos pamokoje (anglų k. vyr. mokytoja Ina Juškytė).

Ar sunku pasakyti „ačiū“? Kiek daug ar mažai panašumų šis žodis turi kaimyninių šalių kalbose, atsakyti gali tie, kas gavo paskutinę užduotį – surasti, kaip skamba žodis „ačiū“ įvairiomis Europos kalbomis.

                                                                                            Anglų k. vyr. mokytoja       Birutė Stepulevičienė

Spausdinti

straipsnis

Autorius Moderatorius.

 

Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos mokiniai ir mokytoja - Tarptautinės kūrybinės iniciatyvos ,,Apsiginklavę menu“ dalyviai

                 Rugsėjo mėnesį Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuotoje tarptautinėje kūrybinėje iniciatyvoje ,, Apsiginklavę menu“ dalyvavo ir Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos 10 klasės mokiniai Eglė Barkauskaitė, Juozas Juodis ir Lukas Vasiliauskas kartu su anglų kalbos mokytoja Ina Juškyte.

                 Tarptautinės kūrybinės iniciatyvos ,, Apsiginklavę menu“, skirtos Pasaulinei taikos dienai paminėti, organizatoriai pakvietė dalyvauti Lietuvos ir kitų šalių pradinio ir pagrindinio ugdymo įstaigų mokinius bei užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) mokytojus. Tokios iniciatyvos tikslas – ugdyti mokinių sampratą apie taiką, sąmoningumą siekti laisvės, saugumo ir teisingumo, tobulinti užsienio kalbų žinias bei kūrybiškai naudoti įvairius IKT (informacinės komunikacinės technologijos) įrankius kalbos mokymosi procese.

                  Kūrybinė  iniciatyva buvo vykdoma socialinio tinklo Facebook grupėje. Ten užsiregistravę ir gavę kvietimą dalyviai turėjo pateikti kūrybinį darbą: paruošti vieną foto nuotrauką ir ant jos užrašyti sakinį, posakį ar sentenciją susijusią su taika. Kūrybinio darbo tikslas – skatinti jaunimą atkreipti dėmesį į būtinybę gyventi taikoje ir jos laikytis, atsisakyti smurto, paskatinti visas šalis susilaikyti nuo bet kokio priešiškumo aktų.

                  Mokiniai kartu su mokytoja  Ina Juškyte kūrybinę užduotį sėkmingai įveikė: nuotraukos su sentencijomis „ Peace is our bright future...“ ( „ Taika yra mūsų šviesi ateitis... „ ) bei „ The bird is the only bird of peace“ ( „Širdis yra vienintelis taikos paukštis“) organizatorių buvo įvertinta diplomais už

,, Meniškiausią meninę fotografiją“ bei „ Simboliškiausią meninę fotografiją“.

                  Džiugu, kad mokiniai noriai dalyvavo šioje tarptautinėje kūrybinėje iniciatyvoje bei parodė savo sugebėjimus ir žinias.

                                                                                                        Vyr. anglų kalbos mokytoja Ina Juškytė

Spausdinti

naujienos

Autorius Moderatorius.

Lietuvos žydų genocido diena

             Rugsėjo 23-iąją minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Tądien, 1943-iaisiais, buvo sunaikintas Vilniaus getas: nužudyti arba į koncentracijos stovyklas išvežti paskutinieji žydų tautybės Vilniaus gyventojai. Nuo tos dienos oficialiai Lietuvoje žydų nebeliko, tik nedidelė dalis slapstėsi lietuvių, lenkų, rusų ir kt. šeimose.

                                      Kapčiamiesčio mokyklos dešimtokai minėdami šią dieną tradiciškai aplankė senuosius žydų kapus, simboliškai  akmenukuose užrašėme žydiškus vardus, diskutavome apie žydų tautos genocidą, kaip tai paveikė Lietuvos kaimus ir miestelius.

                                                                                                                             mokytoja Kristina Švitrienė

Spausdinti

naujienos

Autorius Moderatorius.

Baltų vienybės diena

        Baltų vienybės simbolis – ugnis, uždegama aukščiausiose apylinkės kalvose ir piliakalniuose, prisimenant, kad baltų gentys signaliniais laužais įspėdavo viena kitą apie artėjantį priešą. Kapčiamiesčio penktokai iš akmenų, lapų ir kitų žemės augalų gamino piliaklanius ir aukurus paminėdami baltų vienybės dieną. 

                     

 

 

                                                                                                                         Mokytoja Kristina Švitrienė

Spausdinti

Ir vėl rugsėjis ....

Autorius Moderatorius.

Rugsėjo 3 dieną šventė prasidėjo šventomis mišiomis Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Ir mokiniai, ir mokytojai, ir miestelio bendruomenė prasmingai ir šventiškai pasitiko mokslo metus. Visus šventės dalyvius pasveikino kunigas Jonas Alesius.

Pasibaigus mišioms, šventė vyko prie pagrindinio mokyklos įėjimo. Kalbėjo mokiniai, mokytojai, mokyklos direktorius, pavaduotoja, miestelio bendruomenės atstovai. Sulaukėme garbių svečių iš rajono. Džiaugiamės, kad visi šventės dalyviai padovanojo daug gražių palinkėjimų ir geros nuotaikos.

     

Ačiū 9 klasės mokiniams (auklėtoja Birutė Stepulevičienė), 10 klasės mokiniams (auklėtoja Ina Juškytė) už gražią Rugsėjo šventę. Įsiminė 10 klasės auklėtojos Inos Juškytės palinkėjimas naujiems mokslo metams nieko nėra neįmanomo. Siekime šio tikslo, ir svajonės išsipildys. 

Toliau visi sugužėjo į savo klases ir bendravo su auklėtojais. Sėkmės ir gerų mokslo metų. Daugiau šventės akimirkų rasite šiuo adresu: https://www.facebook.com/pg/kapciamiescio.mokykla/photos/tab=album&album_id=463555440797107

                                           9 klasės mokinė Ieva Juodytė