Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

Apie

Autorius Administrator.

ŠVIETIMO RAIDA KAPČIAMIESČIO APYLINKĖJE

 

        Manoma, kad 1777 metais Kapčiamiestyje buvo įkurta parapijinė mokykla.

        Archyviniai duomenys teigia, kad 1865 metais Kapčiamiestyje veikė pirmoji mokykla.

        Nuo 1909 metų – ir lietuviška trijų skyrių mokykla. Iki 1927 metų specialaus pastato mokyklai nebuvo.

 

1

Kaimo mokykla. V.ir B. Stacevičių asmeninio archyvo nuotr.

 

        1925 metais pradėta statyti mūrinė pradinė mokykla.

        Nepriklausomoje Lietuvoje pradžios mokyklų buvo gana daug. Jos veikė kiekviename didesniame kaime.

 

2

Bugiedos pradžios mokyklos mokiniai, prie mokyklos. KEPMF nuotr.

 

        Šešių skyrių Kapčiamiesčio pradžios mokykla pradėjo veikti nuo 1935 metų, iki tol veikė tik 4 skyrių. Vokiečių okupacijos metais mokyklos pastatas buvo paimtas karinėms reikmėms. Todėl 1944–1945 metais pamokos vyko Padumblių kaimo pradinėje mokykloje. 1945 metais Padumblių kaime buvo įsteigta progimnazija. 1946 metais ji perkelta į Kapčiamiestyje esančias senąsias mokyklos patalpas.

 

3

 

Kapčiamiesčio pradinė mokykla 1935 m. Mokytojai: Stravinskas,

Kumparskis, Aržuolaitis. KEPMF nuotr.

 

 

        1947 metais Kapčiamiesčio mokykloje mokėsi 277 mokiniai, buvo 7 klasės, dirbo 9 mokytojai. Tais metais mokyklos delegacija: mokyklos direktorius G.Lieponis, mokinių tėvų komiteto pirmininkas P.Olšauskas ir mokytojas Z. Sabalius nuvažiavo į Vilnių, Švietimo ministeriją su prašymu, kad Kapčiamiestyje būtų įsteigta pilna vidurinė mokykla. Ministerijai leidus, nuo 1947–1950 metų progimnazija išaugo į vidurinę mokyklą.

 

4

 

1947/48 metais mokykloje dirbę mokytojai:

E. Milius, A. Vyšniauskaitė, A. Šoliūnaitė, Bilevičiūtė, V. Janulevičius (iš dešinės į kairę).

KEPMF nuotr.

 

 

        1949–1950 mokslo metais mokykloje jau buvo visos klasės. Mokinių skaičius pasiekė 462. Dirbo 22 mokytojai. 1950 metų pavasarį buvo išleista pirmoji abiturientų laida.

        1951–1952 mokslo metais mokykloje mokėsi 464 mokiniai. Mokslo metų pabaigoje liko 387. Mokinių skaičius sumažėjo, nes buvo atidaromos naujos pradinės ir septynmetės mokyklos Semoškuose, Macevičiuose, Viktorinoje ir kt.

1952–1953 mokslo metais mokykloje mokėsi 387 mokiniai. Patalpose buvo sutvarkytas elektros tinklas, visose klasėse buvo įvestas apšvietimas.

        1983 metais buvo nugriautas senasis mokyklos pastatas ir pradėtas statyti naujas.

        2005 metais birželio mėnesį mokyklai buvo suteiktas Emilijos Pliaterytės vardas.

 

5

Grupelė mokytojų mokykloje dirbusių 1949/50 metais:

Z. Sabalius, R. Vaikšnoraitė, E. Šerkšnas, G. Veličkaitė, A. Vyšniauskaitė, Č. Šerkšnas, J. Griškonis, A. Urbonavičienė,

D. Petraitytė, V. Mačiulskas ( iš dešinės į kairę). KEPMF nuotr.

 

 

 

        Kapčiamiesčio mokykloje dirbę direktoriai: M.Bigelis; G. Lieponis; A.Grigas; S. Čapas; Z. Sabalius; K. Kavaliauskas; L. Riautaitė; V. Mikelionis; J. Stanulis;

        Pavaduotojais mokykloje dirbo: J. Vyšniauskas; Z. Sabalius; J. Stanulis; B. Stacevičienė;

        Mokykloje dirbę mokytojai: V. Palukaitis, M. Bigelis, J. Kvedaras, Z. Sabalius, V. Sabalienė, V. Stoškus, S. Kavaliukienė, A. Juodeška, J. Januškevičienė, A. Juškaitienė, A. Juškaitis ir daugelis kitų:

 

        Motiejus Bigelis gimė 1907 metais kovo 29 dieną. Kapčiamiesčio progimnazijos įkūrėjas ir direktorius, mokytojas.Jis rinko parašus, kad Kapčiamiestyje būtų įkurta progimnazija. Motiejaus Bigelio dėka 1945 metais buvo įsteigta progimnazija, bet ne Kapčiamiestyje, o Padumblių kaime. Mokytojas tapo pirmuoju šios mokyklos direktoriumi. Netrukus jį areštavo.

        Motiejus Bigelis švietė vaikus ir suaugusius, žadino lietuvybę, kovojo prieš lietuvių sulenkinimą. Už nuopelnus Lietuvai Motiejus Bigelis 1938 metais buvo apdovanotas trečiojo laipsnio Vytauto Didžiojo ordino medaliu.Gyvendamas Padumbliuose, Motiejus Bigelis važinėdavo į repeticijas Kapčiamiestyje ir paruošė 30 žmonių chorą. Choras dalyvavo respublikinėje dainų šventėje. Mirė 1983 metais rugpjūčio 22 dieną, palaidotas Kapčiamiestyje.

 

6

Motiejus Bigelis Kapčiamiesčio progimnazijos

įkūrėjas, direktorius. KEPMF nuotr.

 

 

        Gediminas Lieponis naujuoju mokyklos direktoriumi tapo 1946 metais. Iš Padumblių kaimo progimnazija buvo perkelta į Kapčiamiestį. Karo bangai praūžus miestelis buvo beveik sugriautas, apgailėtinai atrodė ir mokyklos pastatas. Nežiūrint sunkumų mokyklos gyvenimas po truputį ėjo į priekį, atsirado meno saviveiklos, literatų, sporto ir kiti būreliai. Pamažu mokykla atsigavo.

 

        Juozas Stanulis Kapčiamiesčio mokyklos direktoriumi dirbo nuo 1961 metų.

 

7

Juozas Stanulis įteikia moksleiviams Garbės raštus. KEPMF nuotr.

 

 

        Zigmas Sabalius dirbo direktoriumi 1952–1953 ir 1967–1988 metais. Gimė 1928 metais Kareivonių kaime, Lazdijų rajone. Baigė Kapčiamiesčio pradinę mokyklą. Buvo vienas iš geriausių mokinių. Mokslus tęsė Leipalingio gimnazijoje. 1948 metais ją baigė ir pradėjo dirbti Kapčiamiesčio vidurinėje mokykloje. Dėstė įvairius dalykus: matematiką, fiziką, kalbas. Vėliau baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. Dėstė chemiją. Mokykloje dirbo iki 2001 metų. Tai mokytojas – tikras lietuvis, kultūringas, inteligentiškas, patriotas. Jo įvairiapusiški gabumai, bendravimo kultūra stebino ir džiugino visų širdis. Zigmas Sabalius mokėjo šiltai bendrauti su kiekvienu žmogumi, sugebėjo suprasti ir padėti.

 

8

 

Mokytojas, buvęs ilgametis mokyklosdirektorius Zigmas Sabalius. KEPMF nuotr.

 

 

        Antanas Čaplikas gimė 1961 m. sausio 1 d. Gudakiemio kaime, Varėnos rajone.

        1968-1971 mokėsi Gudakiemio pradinėje mokykloje.

        1971-1976 Masališkių (Varėnos raj.) aštuonmetėje mokykloje, 1976-1979 Merkinės (Varėnos raj.) R. Mizaros vid. mokykloje.

        1980-1985 studijavo VPI ir įgijo istorijos ir teisės mokytojo specialybę.

        1985-1988 dirbo Kapčiamiesčio (Lazdijų raj.) vidurinės mokyklos istorijos mokytoju, nuo 1988 iki 2011 m. – direktoriumi.

        Antanas Čaplikas už turiningą pedagoginę veiklą, nuoširdų ir kūrybingą darbą buvo apdovanotas Alytaus apskrities viršininko padėkos raštu.

        Ne kartą buvo skatinamas Lazdijų rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštais už sėkmingą mokinių dalyvavimą rajono ir respublikos olimpiadose ir konkursuose.

        Antanas Čaplikas buvo paprastas, nuoširdus, nepaprastos kantrybės mokytojas ir vadovas. Su dideliu dėkingumu ir pagarba apie jį kalbėjo, kalba ir kalbės jo mokiniai, kolegos mokytojai ir paprasti apylinkės žmonės.

 

9

 

 

 

        Zigmas Kukučionis gimė 1965 m. spalio 27 d.  Lazdijų r.

        Nuo 2011 m. dirba mokyklos direktoriumi.

 

 

(Informacija iš Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejaus)