Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

5-10 klasės

Autorius Administrator.

5-10 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

PIRMADIENIS

  5 KLASĖ 6 KLASĖ 7 KLASĖ 8 KLASĖ 9 KLASĖ 10 KLASĖ
1 Technologijos Biologija Matematika Tikyba
2 Gamta ir žmogus Technologijos Lietuvių k. (II a.) Tikyba Matematika
3 Matematika Geografija Biologija Lietuvių k. (II a.)
4 Tikyba Matematika Geografija Lietuvių k. (II a.)
5 Matematika Geografija Tikyba Technologijos Biologija
6     Fizinis ugdymas Ekonomika Lietuvių k. (mod.) (II a.)
7       Lietuvių k. (II a.) Fizinis ugdymas

ANTRADIENIS

  5 KLASĖ 6 KLASĖ 7 KLASĖ 8 KLASĖ 9 KLASĖ 10 KLASĖ
1 Anglų k. Rusų k. Istorija Chemija
2 Anglų k. Istorija Rusų k. Chemija
3 Istorija Anglų k. Chemija Rusų k.
4 Lietuvių k. (III a.) Rusų k. Anglų k. Chemija Istorija
5 Dailė Lietuvių k. (III a.) Chemija Anglų k. Pilietiškumas
6   Lietuvių k. (III a.) Dailė Pilietiškumas Anglų k.
7       Chemija Lietuvių k. (III a.) Anglų k.

TREČIADIENIS

  5 KLASĖ 6 KLASĖ 7 KLASĖ 8 KLASĖ 9 KLASĖ 10 KLASĖ
1 Technologijos (rūsys) Lietuvių k. (III a.) Lietuvių k. (II a.) Dailė Matematika
2 Informacinės techn. Lietuvių k. (III a.) Lietuvių k. II a.) Matematika Technolog. (rūsys)
3

Lietuvių k. (III a.)

Technolog. (rūsys) Informac. techn. Lietuvių k. (II a.)
4 Žmogaus saug./Etnin.k. Matematika Lietuvių k. (III a.) Informac. techn.
5 Fizinis ugdymas Žmogaus saug./Etnin.k. Lietuvių k. (III a.) Matematika (mod.)
6 Matematika Informacinės techn. Žmogaus saug./Etnin.k. Dailė
7       /Etnin.k.

KETVIRTADIENIS

  5 KLASĖ 6 KLASĖ 7 KLASĖ 8 KLASĖ 9 KLASĖ 10 KLASĖ
1 Muzika Matematika Fizinis ugdymas
2 Fizinis ugdymas Muzika Matematika Geografija
3 Fizinis ugdymas Geografija Muzika Matematika
4 Lietuvių k (III a.) Fizinis ugdymas Rusų k. Muzika
5 Lietuvių k. (III a.) Rusų k. Geografija Biologija
6   Geografija Biologija   Lietuvių k. (III a.) Rusų k.
7   Rusų k. Lietuvių k. (III a.)      

PENKTADIENIS

  5 KLASĖ 6 KLASĖ 7 KLASĖ 8 KLASĖ 9 KLASĖ 10 KLASĖ
1 Matematika Anglų k. Fizika Lietuvių k. (II a.)
2 Istorija Matematika Lietuvių k. (II a.) Fizika Anglų k.
3 Gamta ir žmogus Fizika Anglų k. Matematika
4 Anglų k. Lietuvių k. (III a.) Istorija Ugdymas karj.\   /Technolog.(I a.) Fizika
5 Lietuvių k. (III a.) Anglų k.   Matematika Istorija Fizika
6   Matematika Lietuvių k. (III a.) Fizika Anglų k. Istorija
7         Lietuvių k. (III a.) Ugdymas karj.\
               

PASTABA:

Penktadienį 5 pamoka 7 klasei – skirta savišvietai, socialinei, pilietinei veiklai ir kt.