Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

5-10 klasės

Autorius Administrator.

5-10 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

PIRMADIENIS

  5 KLASĖ 6 KLASĖ 7 KLASĖ 8 KLASĖ 9 KLASĖ 10 KLASĖ
1 Technologijos Biologija Geografija Matematika Tikyba
2 Gamta ir žmogus Geografija Lietuvių k. (II a.) Tikyba Matematika
3 Tikyba Technologijos Matematika Biologija Lietuvių k. (II a.)
4 Matematika Tikyba Geografija Lietuvių k. (II a.)
5   Geografija Matematika Lietuvių k. (II a.) Technologijos Biologija
6     Fizinis ugdymas Ekonomika Lietuvių k. (mod.) (II a.)
7       Biologija Fizinis ugdymas

ANTRADIENIS

  5 KLASĖ 6 KLASĖ 7 KLASĖ 8 KLASĖ 9 KLASĖ 10 KLASĖ
1 Anglų k. Rusų k. Istorija Chemija
2 Anglų k. Istorija Rusų k. Chemija
3 Istorija Anglų k. Chemija Rusų k.
4 Lietuvių k. (III a.) Rusų k. Anglų k. Chemija Istorija
5 Dailė Lietuvių k. (III a.) Chemija Anglų k. Pilietiškumas
6   Lietuvių k. (III a.) Dailė Pilietiškumas Anglų k.
7       Chemija Lietuvių k. (III a.) Anglų k.

TREČIADIENIS

  5 KLASĖ 6 KLASĖ 7 KLASĖ 8 KLASĖ 9 KLASĖ 10 KLASĖ
1 Technologijos (rūsys) Lietuvių k. (III a.) Lietuvių k. (II a.) Dailė Matematika
2 Informacinės techn. Lietuvių k. (III a.) Lietuvių k. II a.) Matematika Technolog. (rūsys)
3 Lietuvių k. (III a.) Matematika Technolog. (rūsys)

Technolog. (rūsys)/

Technolog. (I a.)

Informac. techn. Lietuvių k. (II a.)
4 Žmogaus saug./Etnin.k. Matematika Lietuvių k. (III a.) Informac. techn.
5 Fizinis ugdymas Žmogaus saug./Etnin.k. Lietuvių k. (III a.) Matematika (mod.)
6 Matematika Lietuvių k. (III a.) Informacinės techn. Žmogaus saug./Etnin.k. Dailė
7       Nacion.s. /Etnin.k.

KETVIRTADIENIS

  5 KLASĖ 6 KLASĖ 7 KLASĖ 8 KLASĖ 9 KLASĖ 10 KLASĖ
1 Muzika Matematika Fizinis ugdymas
2 Fizinis ugdymas Muzika Matematika Geografija
3 Fizinis ugdymas Geografija Muzika Matematika
4 Lietuvių k (III a.) Fizinis ugdymas Rusų k. Muzika
5 Lietuvių k. (III a.) Rusų k. Geografija Biologija
6   Geografija Biologija   Lietuvių k. (III a.) Rusų k.
7   Rusų k. Lietuvių k. (III a.)      

PENKTADIENIS

  5 KLASĖ 6 KLASĖ 7 KLASĖ 8 KLASĖ 9 KLASĖ 10 KLASĖ
1 Anglų k. Gamta ir žmogus Matematika Lietuvių k. (II a.) Fizika Istorija
2 Matematika

Anglų k.

Fizika Lietuvių k. (II a.)
3 Gamta ir žmogus Anglų k. Fizika Istorija Matematika
4 Matematika Lietuvių k. (III a.) Istorija Anglų k. Fizika
5 Istorija Lietuvių k. (III a.) Matematika Anglų k. Fizika
6 Lietuvių k. (III a.) Matematika   Fizika Ugdymas karj.\   /Technolog.(I a.) Anglų k.
7         Lietuvių k. (III a.) Ugdymas karj.\

 

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS                                                

V. pavardė Dalykas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
    1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
T. Targauskas Fizinis ugd.             9,10                       5,6     9,10 5,6 5,6                      
K. Švitrienė Istorija               9 7,8 5,6 10                                   10   9 7,8 5,6    
Piliet. pagr.                       10 9                                            
A.Lukoševičienė Matematika 9 10 8 5,6 7                   10 9 6 7,8   5   7,8 9 10         7 5,6 10 5 8 6  
Mat.mod.                                     10                                
Ekonomika           9                                                          
K. Krasauskas Fizika                                                         9 9 7,8 10 10 8  
U. Babkauskienė Rusų k.               7,8 9 10 6                           9 7,8 10 6              
D. Goberienė Lietuvių k.                     5 7 6 9 7 7 5 9   9 6         5,6 5,6 9 7       6 7 5 9
A.Mocejūnienė Lietuvių k.   8 10 10 8                   8 8 10                       8 10          
Liet. k. mod.           10                                                          
Etninė kult.                                   /5,6 /7,8 /9 /10                            
A.Danilavičienė Biologija     7   9   10   8                                     10 7                
Gamta ir žm.   5,6                                                     6   5        
R. Rutkauskienė Chemija                 10 10 9 9 8   8                                          
A.Goberis Technolog.                               5,6 10 7,/8                                    
Žmogaus s.                                   5,6/ 7,8/ 9/                              
Nacional.s.                                         10/                            
A. Gylienė Technolog. 5,6   7 1,2 9                       8/                             1,2   9/  
Ugdymas k.                                                                       /9 /10
R. Kukučionienė Geografija 8 7   9 6                                   10 7,8   9 6                
Fizinis ugd.           7,8 9,10                             9,10     7,8                    
J. Pileckas Muzika                                           5,6 7,8 9 10                    
V. Kaminskaitė Dailė                       5,6 7,8   9         10                              
R. Petrauskienė Tikyba 10 9   5,6 7,8           3,4     1,2                                              
B. Stepulevičienė Anglų kalba               5,6 5,6 7,8 7,8 9 10 10                             5 7,8 6 9 9 10  
I. Juškytė Anglų kalba               3,4 3,4 2 2                                                
Ž. Vaičeskas Inform.techn.                               5,6 9 10   7,8                              

Budi

Mokytojai

1 aukštas

.....................

2-3 aukštas

.....................

Valgykla

A.Danilavičienė,   A. Lukoševičienė

..............................................................

R. Petrauskienė

..............................................................

A.Mocejūnienė

U. Babkauskienė,   I.Juškytė

.............................................................

R. Rutkauskienė

.............................................................

K. Švitrienė

A.Goberis, V. Kaminskaitė

.............................................................Ž. Vaičeskas

.............................................................

D. Goberienė

J. Pileckas,

.........................................................

R. Kukučionienė

.........................................................

D. Juškaitienė

K. Krasauskas,

...........................................................

B. Stepulevičienė

..........................................................

A.Gylienė