Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish

Naujienos

Spausdinti

Mirė Kapčiamiesčio mokyklos direktorius

ANTANAS ČAPLIKAS

(1961-01-01 – 2011-01-03)

Sunki liga ir staigi mirtis išplėšė iš mūsų tarpo brangų žmogų, kuris 25 metus dirbo Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinėje mokykloje.

Antanas Čaplikas gimė 1961 m. sausio 1 d. Gudakiemio kaime, Varėnos rajone.

1968-1971 mokėsi Gudakiemio pradinėje mokykloje.

1971-1976 Masališkių (Varėnos raj.) aštuonmetėje mokykloje, 1976-1979 Merkinės (Varėnos raj.) R. Mizaros vid. mokykloje.

1980-1985 studijavo VPI ir įgijo istorijos ir teisės mokytojo specialybę.

1985-1988 dirbo Kapčiamiesčio (Lazdijų raj.) vidurinės mokyklos istorijos mokytoju, nuo 1988 – direktoriumi.

Antanas Čaplikas už turiningą pedagoginę veiklą, nuoširdų ir kūrybingą darbą buvo apdovanotas Alytaus apskrities viršininko padėkos raštu.

Ne kartą buvo skatinamas Lazdijų rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštais už sėkmingą mokinių dalyvavimą rajono ir respublikos olimpiadose ir konkursuose.

Antanas Čaplikas buvo paprastas, nuoširdus, nepaprastos kantrybės mokytojas ir vadovas. Mokėjo šiltai bendrauti su kiekvienu žmogumi, visada visiems padėdavo. Su dideliu dėkingumu ir pagarba apie jį kalbėjo, kalba ir kalbės jo mokiniai, kolegos mokytojai ir paprasti apylinkės žmonės. Jo įvairiapusiški gabumai, bendravimo kultūra stebino ir džiugino visų mūsų širdis.

Sunku bus užpildyti tą tuštumą, kuri atsivėrė mums, netekus brangaus Mokytojo, Vadovo, Kolegos, Žmogaus ...

Lazdijų rajono savivaldybės

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės

pagrindinės mokyklos kolektyvas