Naujienos

Spausdinti

SVEIKINAME

8 klasės mokines Astą Jarašiūtę ir Indrę Kukučionytę Alytaus apskrities XV-osios jaunųjų matematikų olimpiados mokytojo K. Klimavičiaus taurei laimėti kūrybinių darbų konkurse su darbu „Įdomesni NMA uždaviniai ir jų sprendimai“ (vadovė -  mokytoja metodininkė Marytė Ignatavičienė) užėmusias III vietą.