Naujienos

Spausdinti

„Kartą gyveno Emilija...“

Kūrybiško mokymosi projekto aprašymas
Pateikite projekto aprašymą, atsakydami į visus žemiau pateiktus klausimus.
Galite naudotis informacija iš planavimo formos B dalies, patys mokiniai gali aprašyti mokymosi projektą. Stenkitės tilpti į 1 psl.
 
Mokyklos pavadinimas:Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinė mokykla
Kūrybiško mokymosi projekto pavadinimas:Vaikų kūrybos siena „Kartą gyveno Emilija...“
Kuruojantis mokytojas: Virginija Kaminskaitė
PROJEKTO APRAŠYMAS
Kūrybiško mokymosi projekto tyrinėjimo sritis, kokius iššūkius sprendžiate, ko siekiate?
Pagrindinė tyrinėjimo sritis – tai vaizduotės, kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas, įsigilinant į E. Pliaterytės biografiją ir gyvenimą bei perteikiant šią temą per vaizduojamąjį meną. Visiems vaikams E. Pliaterytės istorija yra įdomi ir aktuali. Todėl nuspręsta pabandyti kartu su vaikais atskleisti E. Pliaterytės nežinomus biografijos momentus, lavinti jų vaizduotę, perteikti jų sukurtas istorijas per piešinius ant sienos.
Kokie mokiniai dalyvauja projekte?
Projekte dalyvauja 5-6 klasių mokiniai.
Aprašykite veiklas, kokiomis priemonėmis siekiate tikslo, kokius metodus naudojote:
Projekto veiklos susijusios su istorijos dalyku, lietuvių kalba, matematika, daile ir technologijomis. Per istorijos pamokas ir kartu su kuriančiu praktiku vaikai gilinsis į Emilijos gyvenimą, ieškos įdomių momentų. Kartu su lietuvių kalbos ir istorijos mokytojais bandys patys sukurti istorijas. Patys išsirinks ir nuspręs, ką norės iliustruoti. Kartu su dailės mokytoja ir kuriančiu praktiku vaikai pieš eskizus, kartu juos aptars, vertins. Padedami tėvų, matematikos mokytojos bei kuriančio praktiko, apskaičiuos plotą ir paruoš sieną tolimesniems darbams. Kartu su dailės ir technologijų mokytojais bei kuriančiu praktiku vaikai pieš ant pasirinktos sienos.
Aprašykite 2- 3 ryškesnes patirtis, įsiminusius užsiėmimus, pacituokite mokinius, mokytojus, kūrėjus, tėvus:
Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinėje mokykloje penktokai ir šeštokai susipažinimui su kūrybos agente Agne susiskirsto po du ir pristato vienas kitą, pasakydami draugo vardą ir kokį nors faktą apie tą draugą. Po to žaidžia žaidimą komandomis, kurio metu apsitarę išrenka tris svarbiausius dalykus, kurie reikalingiausi bendravimui. Tai pagarba, meilė, mandagumas. Prie viso to popieriaus lape ką nori nupiešia. Po to sustoja rateliu, susiskirsto po du ir žaidžia įspūdingą žaidimą, kuriame vienas skulptorius, kitas molis. Reikia nulipdyti iš molio tris skulptūras (poza ant to paties žmogaus). Skulptorius sugalvoja, o molis demonstruoja. Visas jas reikia prisiminti. Kai pozos jau sukurtos, vienoj pusėj sustoja skulptoriai, kitoj – moliai, vyksta pozų demonstravimas. Po to apsikeičia vietomis ir vėl pakartoja žaidimą.
Antrą dieną taip pat žaidžiami žaidimai. Užsiėmimo pabaigoj vaikai popieriaus lape užrašo: „Buvo gera ir smagu, kad būtų daugiau tokių dienų!“
Susitikimo su mokytojais metu kūrybos agentė dalinasi projekto idėjomis, bando „užkrėsti“ kūrybiškumu, taip reikalingu būnant mokytoju. Visiems labai patiko šiltas, jaukus bendravimas, bendradarbiavimas, darbas ir buvimas grupėse.