Naujienos

Spausdinti

Mes norime keistis

2011 metais prasidėjęs „Kūrybinių partnerysčių“ projektas - pilnas pavadinimas: „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“ – nacionaliniu mastu vykdomas LR švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, iš dalies remiamas Europos socialinio fondo. „Kūrybinių partnerysčių“ programą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.
Pirmaisiais „Kūrybinių partnerysčių“ programos įgyvendinimo metais (2011 – 2012 mokslo metais) buvo atrinktos 43 mokyklos, tarp jų ir mūsų mokykla.
Tapę „Tyrinėjančia mokykla“ 5-6 klasių mokiniai kartu su kūrybos agente Agne Samulyte, kuriančiu praktiku Simonu Kuliešiumi bei kuriuojančia mokytoja Virginija Kaminskaite suplanavo projektą „Kartą gyveno Emilija...“.
Priėmus sprendimą, prasidėjo sunkus darbas. Pirmiausia atrasti tyrinėjimo sritį, veiklą. Mokyklos bendruomenei gimė mintis, jog mokiniai, mokytojai turėtų giliau patyrinėti, pajausti Emilijos Pliaterytės istorinę asmenybę, nes mokykla pavadinta karžygės vardu. Į veiklą buvo įtraukti įvairių dalykų mokytojus – dailės, technologijų, matematikos, istorijos, lietuvių kalbos. Pagrindinė tyrinėjimo sritis – tai vaizduotės, kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas, įsigilinant į Emilijos Pliaterytės biografiją ir gyvenimą bei perteikiant šią temą per vaizduojamąjį meną, o tinkama veikla – tapyba ant sienos. Galutinis rezultatas – 5, 6 klasių mokinių nutapytas paveikslas. Birželio 1- ąją – vaikų gynimo dieną mokykloje vyko šio paveikslo atidengimas ir pristatymas bendruomenei.
Antraisiais metais iš praėjusiais metais sėkmingai „Tyrinėjančių mokyklų" programą įgyvendinusių mokyklų atrinktos 30 – labai džiugu, kad tarp jų ir mūsų mokykla -  kuri tęsia projektinę veiklą, tapdama „Pokyčių mokykla". Šiais metais planuojame įgyvendinti mokyklos bendruomenę bei tėvus įtraukiančius didesnės apimties kūrybiško mokymosi projektus.
Visi mokiniai ir mokytojai jau spėjo susipažinti ir šauniai pabendrauti su kūrybos agente Gitana Pinkevičiene.
 
Trijų susitikimų metu mokiniai ir mokytojai išsakė savo lūkesčius, kokią norėtų matyti mokyklą, pateikė idėjas kokia turėtų būti pamoka, kad joje būtų gera visiems: ir mokiniams, ir mokytojams. Planavimo metu įvertinome savo stipriąsias ir sipnąsias veiklos puses ir numatėme kryptis kūrybiškumo link. Šiuo metu su nekantrumu laukiame naujų susitikimų su kuriančiais praktikais ir, žinoma, su šauniąja agente Gitana.
                                                                                                                                                                     Projekto kuratorė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Marytė Ignatavičienė