Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish

Naujienos

Spausdinti

,,Sveikame kūne – sveika siela“

Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykla vykdė vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programą ,,Sveikame kūne – sveika siela“.
Programos tikslas: organizuoti veiksmingas prevencijos priemones užtikrinančias saugią ir sveiką aplinką vaikams. Įtraukti vietos bendruomenę į darbą su socialiai ir pedagogiškai apleistais vaikais, kurti ir įgyvendinti alkoholio, tabako, narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją  mokykloje.
Programos metu vyko orientacinės ir sportinės estafetės prie Ilgio ežero, kurias organizavo mokytojas Eugenijus Šidlauskas. Vaikams tai labai patiko.

Programos metu vaikams buvo suorganizuotos išvykos į Virginijaus ir Violetos Pliuškių žirgyną (Krosnos sen., ). Žirgyne vaikai noriai klausėsi pasakojimų apie žirgus. Galima buvo paglostyti žirgą, prisiglausti prie jo.

Taip pat vykome į Kauno priklausomybės ligų centrą. Centre socialiniai darbuotojai su gydančiais gydytojais papasakojo kas tai, kokia tai gydymo įtaka. Buvo pakviesti į palatas aplankyti sergančių ligonių. Vaikams tai sukėlė didelę nuostabą.
Taip pat susitiko mokinai su Krosnos pagrindinės mokyklos mokiniais. Mokykloje krosniečiai surengė kapčiamiestiečiams žinių apie žirgus viktoriną. Viktorinos metu nugalėtojai apdovanoti atminimo dovanėlėmis.
Programos metu mokiniai lankėsi Lazdijų rajono policijos komisariate. Susitikti pakvietė nepilnamečių reikalų inspektorė. Susitikimo metu supažindino su policijos patalpomis. Vaikai turėjo galimybę pamatyti ir pabūti sulaikymo kameroje, apsirengti neperšaunamą liemenę, pamatyti ginklus, taip pat paklausyti įdomių pasakojimų apie nusikaltimus ir kaip jų išvengti.

Mokykloje vyko žinių konkursas ,,Moksleiviai prieš AIDS ir narkomaniją“. Taip pat mokykloje vyko gydytojo A.Dijoko paskaita apie ligas ir kaip jų išvengti.
Vykdėme akciją ,,Neparduok kvaišalų“. Moksleiviai piešė plakatus ir nešė padovanoti parduotuvių savininkams. Tai buvo didelė nuostaba ne tik savininkams, bet ir darbuotojams.
Programos metu moksleiviai įgijo elementarių sveikos gyvensenos įgūdžių, tapo atsakingesni, savarankiškesni, labiau užsigrūdinę fiziškai, išmoko bendrauti.

Lankydamiesi  Kauno priklausomybės ligų centre susipažino su pasekmėmis vartojant alkoholį, narkotikus. Buvo ugdomi vaikų kūrybingumo gebėjimai piešiant plakatus, dalyvaujant žinių konkurse, mokykloje bei Krosnoje. Lankydamiesi žirgyne susipažino su žirgais jų istorija bei gyvenimo būdu. Vaikų užimtumas prisidėjo prie nusikalstamumo, žalingų įpročių ir kitų neigiamų veiksnių prevencijos visoje visuomenėje.