Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish

Naujienos

Spausdinti

Kapčiamiestyje - dviguba šventė

Kapčiamiestyje – dviguba šventė

   Dalė VAILIONYTĖ
  Šeštadienį Kapčiamiestis - jo gyventojai, tie, kurie kažkada čia gyveno bei ilsėjosi, gausus būrys svečių iš Vilniaus, Alytaus apskrities bei Seinų krašto - šventė. Progos tam buvo net dvi – Kapčiamiesčiui sukako 490 metų, o čia palaidotai 1831 metų sukilimo dalyvei ir tautos karžygei Emilijai Pliaterytei – 200. Miestelio jubiliejaus proga Lietuvos Prezidentas savo dekretu patvirtino miestelio herbą, kurį sukūrė vienas žymiausių Lietuvoje heraldikos žinovų dailininkas Arvydas Každailis.

Vos tilpo

  Kapčiamiesčio miestelio 490-ųjų įkūrimo metinių iškilmės, kartu minint ir 1831 m. sukilimo didvyrės Emilijos Pliaterytės 200-ąsias gimimo metines, šeštadienį prasidėjo konferencija „Kapčiamiestis. Laiko ir žmonių ženklai”. E. Pliaterytės vardą neseniai gavusios miestelio pagrindinės mokyklos aktų salė vos sutalpino šios konferencijos dalyvius, tarp kurių buvo Alytaus apskrities, Lazdijų rajono savivaldybės vadovai, rajono mokyklų moksleiviai ir mokytojai, E. Pliaterytės likimui ir Kapčiamiesčio praeičiai neabejingi entuziastai, E. Pliaterytės pagrindinės mokyklos kolektyvas, miestelio žmonės.
  Konferencijos organizatorė, Lazdijų krašto muziejaus direktorė Daina Pledienė į tribūną vieną po kito kvietė pranešėjus: Kapčiamiesčio E. Pliaterytės pagrindinės mokyklos mokytojus Juozą Česlovą Subačių, mokyklos muziejaus vadovę Birutę Stacevičienę, Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarą Vidmantą Povilionį, E. Pliaterytės atminimo draugijos pirmininką Liną Janulevičių, Vytauto Didžiojo karo muziejaus muziejininką Algimantą Daugirdą, Dailėtyros instituto mokslinius bendradarbius Vidmantą Jankauską ir Dalią Ramonienę.
  Kalbėjusieji apžvelgė istorines žinias apie pirmuosius žmonių pėdsakus dabartinio Kapčiamiesčio apylinkėse, miestelio įkūrimą, jo augimą, pristatė žymiausius šio krašto žmones.
  Antroje E. Pliaterytės atminimui skirtoje konferencijos dalyje pranešėjai kalbėjo apie XIX a. pradžią – visuomeninę, politinę situaciją krašte, nulėmusią ir pačios E. Pliaterytės apsisprendimą dalyvauti 1831 m. sukilime, apibūdino jos kelią į sukilėlių gretas, kovas, galiausiai bandymą veržtis į Lenkiją ir ligą bei mirtį Kapčiamiestyje, E. Pliaterytės atminimo įamžinimą po jos mirties, karžygės paveikslo formavimąsi vaizduojamajame mene.

Pasiruošimas truko beveik metus

  Šventė neatsitiktinai buvo tokia įspūdinga. Jai ruoštasi beveik metus, kai buvo pradėtos miestelio herbo užsakymo procedūros. E. Pliaterytės atminimo draugija, įsikūrusi Vilniuje, pasiūlė kartu paminėti ir didvyrės 200 metų jubiliejų. Jau nuo ankstaus šeštadienio ryto Kapčiamiestyje jautėsi sujudimas. Visi rinkosi į šv. Mišias.
  Tik po pietų miestelio aikštėje, šalia paminklo E. Pliaterytei, prasidėjo iškilmingas minėjimas. Jo svarbą pabrėžė vien tai, kad renginį vedė žymi kapčiamiestietė liaudies dainininkė Veronika Povilionienė bei LRT diktorius Juozas Šalkauskas. Svarbiausiu šventės akcentu tapo miestelio herbo bei vėliavos šventinimas. Kapčiamiesčio herbas – bene vienas kukliausių iš visų septynių, kuriuos jau turi rajono miestai bei miesteliai. Sidabriniame jo fone, simbolizuojančiame vandenį, ant žalio kauburėlio stovi riboženklis su pirmąja miestelio pavadinimo raide. Šis riboženklis turi daug reikšmių. Jis reiškia ir pirmąjį žemės gabalą, prieš 490 metų atmatuotą Sidorui Kapčiui Žygimanto Senojo paliepimu, ir ribą, nuo kurios prasideda rajonas, ribą su Lenkija ir Baltarusija, nuo kurios prasideda Lietuva. Kuklus herbas reiškia ir kuklius, tačiau labai svetingus šio krašto žmones, ką savo kalbose minėjo visi svečiai. Labai iškilmingai miestelio simbolius pašventino parapijos klebonas Jonas Alesius, iškart po to nepamiršęs padėkoti darbštiems savo parapijiečiams, kurie ruošėsi šiai šventei ir ta proga Kapčiamiestį, nuolat kritikuojamą dėl tvarkos, apsodino gėlėmis, iššlavė ir lapus išgrėbė.
  Vėliavą pakelti garbė buvo suteikta šiuo metu seniūnės pareigas einančiai Vidai Vaškevičienei bei Lazdijų rajono garbės piliečiui, Kapčiamiesčio girininkijos girininkui Vytautui Stacevičiui. Šventės metu Seinų krašto savivaldybių draugija E. Pliaterytės atminimo medaliais apdovanojo po šešis Lazdijų ir Seinų krašto žmones, labiausiai pasižymėjusius tvirtinant abiejų tautų santykius, diegusius naują požiūrį ir naują abiejų valstybių piliečių bendravimo būdą. Juos gavo rajono savivaldybės administracijos specialistė kraštotvarkai Jolita Galvanauskienė, rajono savivaldybės meras Romas Apanavičius, Kapčiamiesčio pagrindinės mokyklos bendruomenė bei šios mokyklos muziejaus vadovė Birutė Stacevičienė, E. Pliaterytės atminimo draugijos pirmininkas Linas Janulevičius bei rašytoja Emilija Liegutė.
  Po iškilmių ant E. Pliaterytės kapo senosiose Kapčiamiesčio kapinėse buvo iškilmingai padėtos gėlės, kurias atnešė ne tik Seimo nariai, apskrities viršininkas E. Palvinskas, Vyriausybės atstovas Alytaus apskrityje A. Pipiras, rajono vadovai, bet ir daugybė kapčiamiestiečių, kurie nuo seno, kai ši didvyrė buvo pamiršta, rūpinosi jos kapu. E. Pliaterytės atminimas po minėjimo pagerbtas šautuvų salvėmis.
  Po trumpos pertraukos, kurios metu spėta užkąsti ir atsigerti, visi rinkosi į mokyklos stadioną. Čia vyko rajono žirgininkų pasirodymas, koncertavo vietos saviveiklininkai, grupė „16 Hz“, savo žemiečiams naujajame amplua su „ŽAS-ais“ pasirodė Veronika Povilionienė. Šventė, kaip įprasta tokia proga, baigėsi fejerverkais.

Šaltinis:  "Lazdijų žvaigždė"