Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish

Naujienos

Spausdinti

Projektas istorinei praeičiai

Litvakų herbas 

PROJEKTAS ISTORINEI PRAEIČIAI

      Lazdijų rajono Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinės mokyklos mokytojai, mokiniai, miestelio bendruomenė domisi savo krašto kultūra, istorija, praeitimi.

     Taip pat siekia prisidėti ir prie žydų – lietuvių abipusio pažinimo savo miestelyje, moksleivių pilietinio švietimo, tolerancijos, pagarbos bei multikultūriškumo supratimo ugdymo bei mokyklų centrų užklasinės veiklos, todėl aktyviai atsiliepė į Litvakų fondo kvietimą dalyvauti :Edukacinės programos“ konkurse.

     Džiaugiamės, jog pavyko laimėti šiame konkurse ir gauti Litvakų fondo paramą – 1000 litų projektui įgyvendinti.

     Šiam projektui vadovauja mūsų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Ignatavičienė, kuri ir buvo iniciatorė, raginusi dalyvauti konkurse.

     Mūsų mokykloje jau yra sukaupta medžiagos apie miestelio žydų gyvenimą kraštotyriniame – etnografiniame muziejuje (vadovė Birutė Stacevičienė).

     Taip pat moksleiviai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos Marytės Tamulevičienės, dalyvavo konkurse „Mūsų senelių ir prosenelių kaimynai žydai“. Mokiniai rinko medžiagą, kalbino vietinius žmones – užrašinėjo jų prisiminimus apie miestelio žydus. Šis darbas buvo gerai įvertintas ir respublikoje.

     Praeitais metais mokykloje lankėsi viešnios iš Izraelio ir Anglijos. Jų seneliai buvo Kapčiamiesčio miestelio gyventojai, todėl domėjosi surinkta medžiaga muziejuje apie žydus – sutarėme bendradarbiauti ir susirašinėti.

     Džiaugiamės ir dėkojame Litvakų fondui už paramą, nes galime tęsti pradėtą darbą – rinkti istorinę ir etnografinę medžiagą apie Lazdijų rajono Kapčiamiesčio miestelio žydų gyvenimo istoriją, kultūrą ir buitį, palaikyti ryšius su palikuonimis. Mūsų moksleiviai turės galimybę plačiau sužinoti apie santykius tarp skirtingų tautybių žmonių, apylinkės žydų bendruomenės gyvenimą ir tragišką likimą.

Lazdijų rajono Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės

pagrindinės mokyklos

lietuvių kalbos mokytoja Dalia Balčienė

Pastaba. Straipsnelis buvo išspausdintas „Dzūkų žiniose“ 2006-09-30 Nr.74 (7568).