Naujienos

Spausdinti

Vaikų vasaros poilsio programa ,,Ančios vaikai“  

          Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykloje vykdoma vaikų vasaros poilsio programa ,,Ančios vaikai“. Programai vykdyti skirta 600.00 Eur. Lėšas skyrė Lazdijų rajono savivaldybė.
         Vykdomos programos metu siekiama organizuoti kryptingą vaikų užimtumą ir poilsį vasaros atostogų metu. Pagrindinis dėmesys stovykloje skiriamas vaikui, jo saviraiškai ir asmenybės augimui. Programos metu bus siekiama priminti kapčiamiestiečiams, kokiame nuostabiame krašte jie gyvena . Pagrindinis dėmesys stovykloje bus skiriamas Kapčiamiesčio seniūnijos vaikų saviraiškai, kūrybai, poilsiui. Išvykų, žygių, edukacijų, sportinių varžybų, Jaunojo šaulio tako įspūdžiai skatins kultūringai elgtis, duos įkvėpimo tolimesniam bendravimui, stropesniam mokymuisi bei ištvermei.
     Veiklos programos metu:
1. Saugaus elgesio instruktažai.
2. Edukacinė programa „Muilo kelias“.
3. Poilsis prie Ančios ežero. Plaukimas plaustu „Ančios uostas“.
4. Susipažinimas su Vainežerio parku, Vainežerio piliakalniu, įžymiomis istorinėmis vietovėmis.
5. Jaunojo šaulio takas.
6. Mokyklos stadione tinklinio ir krepšinio varžybos.
7. Poilsis ir orientacinės varžybos prie Ilgio ežero.
8. Viešbučio vabzdžiams kūrimas ir gaminimas. Medžiagų užpildui rinkimas. Pagaminto dirbinio montavimas nustatytoje vietoje.