Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish

Naujienos

Spausdinti

Plačiajuostis internetas Kapčiamiestyje

Prisimenate kai šį rudenį ir žiemą buvo negailestingai iškasinėtas miestelio centras? Ir kiekvienas praeidamas paklausdavo savęs, ką čia jie daro? Tuoj turesime!Tuojau atsakysiu. Tai pirmi darbai, skirti įvesti į mūsų miestelį plačiajuostį internetą. Jis sieks iki 100 Mb/s. O taip! Dar tokio interneto greičio mūsų miestelis nematė. Dabar papasakosiu plačiau kas tai per projektas.

Projekto "Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN" tikslas yra suteikti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą visoms kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus administravimo institucijoms, ligoninėms, laboratorijoms, mokykloms, muziejams, bibliotekoms, viešosios prieigos prie interneto taškams, o taip pat gyventojams bei verslo įmonėms.

Šio tikslo įgyvendinimui vykdant projektą turi būti išspręsti tokie uždaviniai - suteikti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą:
  1. ne mažiau kaip 80% visų Lietuvos švietimo strategijoje numatytų kaimiškųjų vietovių švietimo institucijų;
  2. ne mažiau kaip 75% visų Lietuvos kaimiškųjų vietovių seniūnijų viešojo administravimo įstaigų, sudarant saugų duomenų perdavimo tinklą;
  3. ne mažiau kaip 75% visų Lietuvos “e-sveikatos” strategijos projekte numatytų kaimiškųjų vietovių sveikatos apsaugos institucijų;
  4. ne mažiau kaip 75% visų vietos savivaldos institucijų įsteigtų viešosios prieigos prie interneto taškų.
Aukščiau minėtų uždavinių išsprendimui reikalinga įgyvendinti šias priemones:
  1. sujungti plačiajuosčio ryšio linijomis kaimiškųjų seniūnijų centrus, kuriuose nėra plačiajuosčio ryšio prieigos;
  2. įrengti plačiajuosčio ryšio linijų prieigos terminalinius mazgus kaimiškųjų seniūnijų centruose;
  3. užtikrinti plačiajuosčio ryšio prieigą prie Interneto visoms kaimiškųjų seniūnijų institucijoms, o taip pat gyventojams bei verslo įmonėms.