Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish

Naujienos

Spausdinti

KAPČIAMIESČIO KRAŠTO ŠVIESUOLĮ PRISIMENANT

Dalia Balčienė
Lietuvių kalbos mokytoja

     Vasariška ir prasminga šventė pakvietė į Kapčiamiesčio progimnazijos įkūrėjo ir direktoriaus, mokytojo Motiejaus Bigelio šimtųjų gimimo metinių paminėjimą.
     Susirinko mokytojo artimieji, buvę mokiniai, Kapčiamiesčio mokyklos bei miestelio bendruomenė.
     Šventės dalyviai malda, gėlėmis, prisiminimų žodžiais pagerbė Motiejaus Bigelio ir jo artimųjų kapus. Degančių žvakučių šviesoje mąstome apie amžinybę ir gyvenimo įprasminimą...

     Kunigas Jonas Alesius aukojo šventas Mišias už Kapčiamiesčio krašto šviesuolį, mokytoją, direktorių Motiejų Bigelį.
     Prisiminimų popietė tęsėsi Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinėje mokykloje. Renginio vedėja mokytoja Birutė Stacevičienė pakvietė svečius į mokyklos muziejų, kur buvo pristatyta ekspozicija – nuotraukų paroda, skirta Motiejaus Bigelio 100-osioms gimimo metinėms.
     Nuskambėjus tautiškai giesmei, moksleiviai skaitė prisiminimus apie Motiejų Bigelį iš knygos „Lydos krašto lietuviai“.
     Praeities laikų dvasią priminė skambėjusios liaudiškos dainos. Dainavo Kapčiamiesčio mokyklos – girininkijos etnografinis ansamblis (vadovė B. Stacevičienė), taip pat L. Juškaičio vadovaujamas ansamblis.
     Prisiminimais apie mokytoją, direktorių M. Bigelį dalijosi artimieji, buvę mokiniai Bronė Vaikšnorienė, Jadvyga Vyšniauskienė, Viktoras Kėrys, Antanas Subačius ir kiti.
     Prasmingai atverti istorijos puslapiai tarsi pasakojo apie nelengvą šviesuolio, lietuvybės puoselėtojo kelią.
     Motiejaus Bigelio dukra, buvusi garsi Lietuvos diktorė Gražina Bulavienė (Bigelytė) prisiminė savo tėvo ryškiausius gyvenimo momentus... Ryžto, valios, darbštumo, Tėvynės meilės jausmai įkvėpė tęsti kilnius mokytojo darbus ir idėjas.
     Už nuoširdumą visiems susirinkusiems padėkojo Birutė Dabkuvienė (Bigelytė).


Prisiminimų akimirkos Kapčiamiesčio kapinėse
(centre M. Bigelio dukros Gražina ir Birutė)


Dainuoja Kapčiamiesčio girininkijos ir mokyklos etnografinis ansamblis


 Bigelio atminimą pagerbia Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinės
mokyklos direktorius