Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Print

Informacija nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams ir jų tėveliams

Written by Moderatorius.

maršrutai

Print

SVARBU ŽINOTI!

Written by Moderatorius.

91987702 882931088847019 3121300021316681728 n

Print

UGDYMO PROCESAS NUOTOLINIU BŪDU LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO E. PLIATERYTĖS MOKYKLOJE

Written by Moderatorius.

    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisiniais aktais, nuo kovo 30 d. Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykla organizuoja ugdymo procesą nuotoliniu būdu.
    Pagrindinė informacija bus skelbiama TAMO dienyne, mokyklos internetiniame puslapyje http://www.kapciamiestis.lt/ ir mokyklos facebook puslapyje https://www.facebook.com/kapciamiescio.mokykla/.
        Pirmą savaitę pamokos vyks pagal esamą tvarkaraštį, vėliau spręsime, ar reikia koreguoti. Pamoka neilgesnė kaip 45 min., priklausys nuo skiriamų užduočių, priemonių. Pamokoms naudosime EDUKA klasės platformą. Todėl iki kovo 27 d. būtina prisijungti ir prie EDUKA klasės. Prašome pasitikrinti, ar pavyksta prisijungti prie TAMO dienyno, sekite ten pateikiamą informaciją. Dienyne bus pateiktos užduotys, mokomoji medžiaga, aiškiai ir nuosekliai nurodyta kaip jas atlikti, nuorodos ir kita pamokoms skirta informacija. Skyriuje „Namų darbai“ bus nurodytas darbų atlikimo laikas ir forma. TAMO dienyne bus fiksuojamas vertinimas, lankomumas. Mokiniui susirgus ir negalint atlikti tą dieną jam skirtų užduočių, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) apie tai turės informuoti klasės vadovą ir dalyko mokytojus, kurie dienyne pažymi “n“. Už neatliktas vienos temos pamokų užduotis arba neatliktą kontrolinį darbą el. dienyne bus rašomos „n“ raidės. Mokinių praleistas pamokas tėvai turės pateisinti informuodami klasės vadovą telefoniniu skambučiu ir raštu (TAMO, el. paštas, SMS) per penkias (5) darbo dienas nuo praleistos pamokos.
      Klasės auklėtojai, dalykų mokytojai su Jumis susisieks įvairiomis priemonėmis (telefoniniai pokalbiai, SMS, TAMO žinutės, Messenger ir kt.). Ir Jūs galite susisiekti su mokytojais (visų mokytojų el. paštai skelbiami mokyklos svetainėje, TAMO žinutėmis ir kt.). Mokytojai Jus informuos, kokios programos, svetainės bus naudojamos pamokose, pasistenkite jas išbandyti, prisijungti.
         Neformaliojo švietimo užsiėmimai, pailgintos darbo dienos grupės užsiėmimai vyks pagal pastovų tvarkaraštį, pagal mokykloje nustatytą darbo laiką.
       Švietimo pagalbos specialistai taip pat dirbs nuotoliniu būdu, jų kontaktiniai duomenys skelbiami mokyklos svetainėje. Dalykinių konsultacijų laiką, konsultacijas su mokytojų padėjėjais, psichologu, specialiuoju pedagogu, logopedu asmeniškai derinkite mokyklos svetainėje nurodytais kontaktais.
     Mokyklos darbuotojai dirbs, teiks konsultacijas pagal įprastus, nuolatinius, patvirtintus darbo grafikus.
         Šeimose susitarkite, kokius įrenginius naudosite mokymuisi, kaip pasidalinsite. Tėveliai, prašome, pasirūpinkite interneto ryšiu.
        Nuo kitos savaitės bus vežiojamas maisto davinys nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams už karantino laikotarpį. Susisieksime asmeniškai.
     Mokestis už ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje dėl karantino nebus mokamas.
       Diana Juškaitienė atsakinga už platformos "EDUKA klasė" administravimą ir pagalbos teikimą mokytojams ir mokiniams. El. pašto adresas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         Lijana Prapiestienė atsakinga už platformos "TAMO dienynas" administravimą ir pagalbos teikimą mokytojams ir mokiniams. El. pašto adresas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., TAMO pranešimai, Messenger
    Jurgita Sakavičienė, mokyklos ūkvedė, atsakinga už komunikacinių priemonių paruošimą operatyviam darbuotojų bendravimui nuotoliniu būdu. El. pašto adresas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Žydrūnas Vaičeskas teiks informacinių kompiuterinių technologijų pagalbą el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., TAMO pranešimai, Messenger.