Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

Logopedas - spec. pedagogas

Autorius Administrator.

Logopedė - spec. pedagogė - Daiva Pečiukonienė - Kaunistė

Darbo vieta: II aukštas, 30 kab.
Darbo laikas: Pirmadienis - 8.00-15.30 val.

Logopedo darbo tikslas - aiški ir taisyklinga  mokinių sakytinė ir rašytinė kalba.
-    Tiria mokinių kalbą ir nustato jų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
-    Nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimų priežastis ir pobūdį;
-    Teikia logopedinę pagalbą;
-    Padeda koreguoti ir kompensuoti sutrikusios kalbos mokinių asmenines savybes.
-    Konsultuoja  mokytojus ir tėvus (globėjus, rūpintojus) mokinių kalbos ir sutrikimų įveikimo klausimais.
Darbas su mokiniais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.


Specialiojo pedagogo darbo tikslas - padėti mokiniams:
-    lavinti sutrikusias  funkcijas;
-    įsisavinti mokomąją medžiagą, taikant korekcijos būdus ir metodus.
-    atsižvelgti į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
Darbas su mokiniais, turinčiais mokymosi sunkumų.


Netiesioginis darbas su mokiniais:
-    veiklos planavimas;
-    programų rengimas;
-    pasirengimas pratyboms;
-    konsultavimas mokytojų , tėvų (globėjų, rūpintojų) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
-    darbas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje;
-    dokumentų pildymas ir tvarkymas.
-    bendradarbiavimas su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) rengiant pritaikytas ar individualizuotas Bendrąsias ugdymo programas.