Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

Psichologas

Autorius Administrator.

Psichologė - Daiva Česnulevičienė

Darbo vieta - II aukštas, 30 kab.
Darbo laikas: Ketvirtadienis 8.00-16.00 val.
Kontaktinės valandos 9.00 - 13.00 val.

el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Mokyklos psichologo veiklos tikslas – teikti psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenei.

Psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Kiti uždaviniai:

• nustatyti ugdytinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;

•stiprinti ugdytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su ugdytiniais, turinčiais psichologinių problemų;

• padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(-si) procese.

Psichologės veikla yra kompleksinė ir apima šias kryptis:

konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas,  darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;

 įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;

švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas  vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Pagalba teikiama kai: mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai, prašo mokinio tėvai (globėjai), siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų) sutikimą, prašo Vaikų teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku. Kreiptis gali visi mokyklos mokiniai, jų tėvai (globėjai) ir mokytojai.

Mokiniai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:
 • susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
 • nori atrasti, koks mokymosi stilius jiems padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
 • susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius ir  kt.;
 • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo;
 • nori išmokti kūrybiškai spręsti problemas;
 • susiduria su liūdesiu ar nerimu;
 • gedi artimo žmogaus ar naminio gyvūnėlio;
 • liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);
 • susiduria su sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomi.;
 • abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;
 • nori atsisakyti žalingų įpročių;
 • nori tobulėti kaip asmenybė ir t. t.
 

Mokinių tėvai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • nori sužinoti vaiko nesėkmių mokykloje priežastis ir spręsti su jomis susijusias problemas (mokymosi motyvacijos, nepažangumo, pamokų nelankymo ir t.t.);
 • nori, kad jų vaiko gebėjimai būtų psichologiškai įvertinti dėl specialiojo ugdymo paskyrimo;
 • nori patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko auklėjimo įgūdžius;
 • vyksta skyrybų procesas ir tėvai rūpinasi vaiko psichologinės gerovės išsaugojimu;
 • pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių;
 • vaikas mikčioja ar jam pasireiškia tikas;
 • vaikas agresyvus, negebantis valdyti neigiamų emocijų;
 • vaikas konfliktuoja su mokytoju ar klasės draugais;
 • nori sužinoti ar kyla klausimų apie vaiko raidos ypatumus ir t. t.

 

Mokytojai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:
 • nori nustatyti vaiko nesėkmingo mokymosi prielaidas ir bendradarbiauti padedant vaikui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;
 • nori parengti ir įgyvendinti mokymosi ar elgesio gerinimo priemones, individualizuoti ugdymą;
 • nori sukurti palankų klasės mikroklimatą;
 • nori paskatinti vaiko mokymosi motyvaciją;
 • susiduria su krizinėmis situacijomis: smurtą šeimoje patiriantis ugdytinis, ugdytinio gedėjimas, savižudybė.
Svarbu:
 • Mokyklos psichologas ne gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų.
 • Psichologas padės spręsti sunkumus, bet nepadarys to už jus.
 • Korektiškos informacijos teikimas ir  garantuojamas duomenų ir informacijos konfidencialumas.
 • Psichologinė pagalba yra savanoriška, patys nuspręsite ar ji priimtina.