Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

Socialinis pedagogas

Autorius Administrator.

Socialinė pedagogė - Ona Janulevičienė

el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.">

Darbo laikas:

I       7. 00 - 8.00 val., 12.30-15.15 val.

II      7. 00 - 8.00 val., 12.30 -15.15 val.

III     7. 00 - 8.00 val., 12.30 -15.15 val.

IV     7. 00 - 8.00 val., 12.30-15.15 val.

V      7. 00 - 8.00 val., 12.30- 14.30val. 

 

********************************************

2016-2017 m.m. socialinės pedagogės veiklos programa 

 

LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO E. PLIATERYTĖS MOKYKLOS

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLOS PROGRAMA

2015 – 2016 M.M.

I. SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLOS GAIRĖS

1.Tikslas:

Padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais asmenimis.

2. Veiklos kryptys:

2.1. veiklos planavimas ir analizė;

2.2. socialinių paslaugų organizavimas;

2.3. darbas su mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais moksleiviais;

2.4. prevencinė veikla;

2.5. projektinė veikla;

2.6. informacijos sisteminimas ir sklaida.

Socialinio pedagogo darbo savaitės trukmė – 5 darbo dienos, iš viso – 18 val. / sav.

Darbo laiko paskirstymas ir planavimas gali būti keičiamas dėl darbo turinio ypatumo ir pasirinktų darbo metodų ar būdų sudėtingumo.

Eil. Nr.

Veikla

Valandų per savaitę

1

Individualus darbas su mokiniais

4

2

Darbas su mokinių tėvais

2

3

Darbas su mokiniais, siekiančiais įveikti mokymosi sunkumus

4

4

Darbas su pedagogais, mokyklos administracija

2

5

Komandinės veiklos koordinavimas

2

6

Dokumentų tvarkymas

2

7

Metodiniai,  direkciniai  pasitarimai, seminarai

2

50% (9 val.) – darbas mokykloje, 50% (9 val.) darbas už mokyklos ribų.

Socialinis pedagogas dirba priešmokyklinio ugdymo kabinete.

Darbo laikas:

I       7. 00 - 8.00 val., 12.00-14.45 val.

II      7. 00 - 8.00 val., 12.00 -14.45 val.

III     7. 00 - 8.00 val., 12.00 -14.45val.

IV     7. 00 - 8.00 val., 12.00-14.45val.

V      7. 00 - 8.00 val., 12.00- 14.00val. 

3. Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos:

3.1. individualus darbas - konsultacijos, pokalbiai;

3.2. susirinkimai, pasitarimai;

3.3. diskusijos;

3.4. renginiai, akcijos, konkursai;

3.5. projektai;

3.6. informacijos sisteminimas ir sklaida.

 1. SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLĄ FIKSUOJANTYS DOKUMENTAI

 1. Socialinių paslaugų organizavimas:
  1. nemokamo maitinimo organizavimo dokumentai;

  2. vasaros poilsio organizavimas;

 1. Darbo su bendravimo, mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais moksleiviais dokumentai:
  1. mokinių, kuriems reikia ypatingo dėmesio, sąrašas / rizikos grupės mokinių

   sąrašas; 

  2. susitikimų, telefoninių, individualių  pokalbių, lankymosi šeimoje registracijos

   žurnalas;

  3. bendras  individualaus darbo su moksleiviais, tėvais  aplankas;

  4. konsultacijų ir atvejų registravimo žurnalas;

  5. socialinės pedagoginės pagalbos teikimo dokumentai (tvarkos aprašas);

  6. bendradarbiavimo su teisėsaugos, VTAT ir kitomis institucijomis aplankas.

 1. Prevencinės veiklos dokumentai:
  1. įstatymai, reglamentuojantys prevencinį darbą mokykloje;

  2.  mokinių lankomumo apskaitos ir praleistų pamokų pateisinimo tvarka.

 1. Projektinės veiklos dokumentai:
  1. projektų aprašymai;

  2. projektinės veiklos ataskaitos.

 1. Informacijos sisteminimo ir sklaidos dokumentai:
  1. tyrimų aprašymai (pagal poreikį);

  2. mokyklos socialinis pasas;

  3. informacinė – metodinė medžiaga (pranešimai susirinkimuose, posėdžiuose,

   lankstinukai tėvams, atmintinės pedagogams, klasių auklėtojams).

 1. Kitos veiklos dokumentai:
  1. veikla darbo grupėse, komisijose;

  2.  veiklos ataskaita už 2015 – 2016 m. m.

    

   III. VEIKLOS PLANAS

   RUGSĖJIS

   Mokinių nemokamo maitinimo dokumentų tvarkymas, elektroninio tabelio pildymas.
   Organizuoti mokykloje Europos judėjimo savaitę.
   Moksleivių informavimas apie vidaus tvarkos taisykles. Susitikimai su 5-8 klasių  moksleiviais.
   Mokytojų konsultavimas, sprendžiant konfliktines ir sudėtingas situacijas.
   Veiklos planų su spec. poreikių vaikais parengimas ,derinimas.
   Pokalbis su 7kl. mokinių tėvais elgesio klausimais.
   Darbas su mokinio šeima – pagalba sprendžiant problemas. (pagal poreikį)
   Socialinių įgūdžių užsiėmimai su specialiųjų poreikių bei motyvacijos stokojančiais mokiniais.
   Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas.
   Dalyvavimas VGK veikloje.
    

   SPALIS

   Mokinių nemokamo maitinimo dokumentų tvarkymas, elektroninio tabelio pildymas.
   Vaikų ir paauglių nusikalstamumo programos „Įveikim sunkumus kartu“ koregavimas ir vykdymas.
   Darbas su mokiniais sprendžiant elgesio, emocines, socialines problemas.
   Socialinių įgūdžių užsiėmimai su specialiųjų poreikių bei motyvacijos stokojančiais mokiniais.
   Sudaryti rizikos grupei priklausančių mokinių sąrašą. Darbas kartu su klasės auklėtojais, skirtas užtikrinti mokinių pamokų lankomumą.
   Klasių socialinių pasų tvarkymas 2015/2016 m. m. Mokyklos socialinio paso parengimas.
   Darbas su mokinio šeima – pagalba sprendžiant problemas.
   Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas.
   Integruota prevencinė programa ,,Kuriame saugią mokyklą“.
   Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencinės programos vykdymas.
   Dalyvavimas VGK veikloje.
    
   LAPKRITIS
   Mokinių nemokamo maitinimo dokumentų tvarkymas, elektroninio tabelio pildymas.
   Darbas su mokiniais sprendžiant elgesio, emocines, socialines problemas.
   Socialinių įgūdžių užsiėmimai su specialiųjų poreikių bei motyvacijos stokojančiais mokiniais.
    Klasės valandėlės penktokams ,,Patyčių prevencija mokykloje”.
   Tolerancijos diena. Diskusija
   Darbas su mokinio šeima – pagalba sprendžiant problemas.(pagal poreikį)
   Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas.
   Integruota prevencinė programa ,,Kuriame saugią mokyklą“.
   Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencinės programos vykdymas.
   Dalyvavimas VGK veikloje.

   GRUODIS

   Mokinių nemokamo maitinimo dokumentų tvarkymas, elektroninio tabelio pildymas.
   Darbas kartu su klasės auklėtojais, skirtas užtikrinti mokinių pamokų lankomumą.
   Mokytojų konsultavimas, sprendžiant konfliktines ir sudėtingas situacijas.
   Kalėdinė labdaros akcija - ,,Ištiesk pagalbos ranką”.
   Darbas su mokinio šeima – pagalba sprendžiant problemas.
   Socialinių įgūdžių užsiėmimai su specialiųjų poreikių bei motyvacijos stokojančiais mokiniais.
   Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas.
   Integruota prevencinė programa ,,Kuriame saugią mokyklą“.
   Dalyvavimas VGK veikloje.

   SAUSIS

   Mokinių nemokamo maitinimo dokumentų tvarkymas, elektroninio tabelio pildymas.
   Darbas su mokiniais sprendžiant elgesio, emocines, socialines problemas.
   Lankymasis klasių tėvų susirinkimuose.
   Mokytojų konsultavimas, sprendžiant konfliktines ir sudėtingas situacijas.
   Socialinių įgūdžių ugdymas 1-4 klasėse (temos pasirinktinai pagal klases)
   Socialinių įgūdžių užsiėmimai su specialiųjų poreikių bei motyvacijos stokojančiais mokiniais.
   Darbas su mokinio šeima – pagalba sprendžiant problemas.
   Veiklos ataskaita už 2015/2016 m. m. I pusmetį.
   Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas.
   Integruota prevencinė programa ,,Kuriame saugią mokyklą“.
   Dalyvavimas VGK veikloje.

   VASARIS

   Mokinių nemokamo maitinimo dokumentų tvarkymas, elektroninio tabelio pildymas.
   Susitikimai su blogai lankančiais mokyklą ir turinčiais problemų mokiniais, klasės auklėtojais.
   Lankymasis informaciniuose seminaruose.
   Paraiškų teikimas vaikų socializacijos programoms vykdyti.
    
   Socialinių įgūdžių užsiėmimai su specialiųjų poreikių bei motyvacijos stokojančiais mokiniais.
   Darbas kartu su klasės auklėtojais, skirtas užtikrinti mokinių pamokų lankomumą.
   Mokytojų konsultavimas, sprendžiant konfliktines ir sudėtingas situacijas.
   Darbas su mokinio šeima – pagalba sprendžiant problemas.
   Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas.
   Integruota prevencinė programa ,,Kuriame saugią mokyklą“.
   Dalyvavimas VGK veikloje.
    

   KOVAS

   Mokinių nemokamo maitinimo dokumentų tvarkymas, elektroninio tabelio pildymas.
   Darbas su mokiniais, sprendžiant elgesio, emocines, socialines problemas.
   Mokytojų konsultavimas, sprendžiant konfliktines ir sudėtingas situacijas.
   Individualus darbas su specialiųjų poreikių moksleiviais.
   Darbas su mokinio šeima – pagalba sprendžiant problemas.
   Socialinių įgūdžių užsiėmimai su specialiųjų poreikių bei motyvacijos stokojančiais mokiniais.
   ,,Savaitė be patyčių”.
   Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas.
   Integruota prevencinė programa ,,Kuriame saugią mokyklą“.
   Dalyvavimas VGK veikloje.

   BALANDIS

   Mokinių nemokamo maitinimo dokumentų tvarkymas, elektroninio tabelio pildymas.
   Lankymasis informaciniuose seminaruose.
   Mokytojų konsultavimas, sprendžiant konfliktines ir sudėtingas situacijas.
   Socialinių įgūdžių užsiėmimai su specialiųjų poreikių bei motyvacijos stokojančiais mokiniais.
   Pagalbos tinklo vaikui ir jo šeimai kūrimas, pokalbiai su tėvais policijos pareigūnais.
   Darbas su mokinio šeima – pagalba sprendžiant problemas.
   Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas.
   Integruota prevencinė programa ,,Kuriame saugią mokyklą“.
   Dalyvavimas VGK veikloje.

   GEGUŽĖ

   Mokinių nemokamo maitinimo dokumentų tvarkymas, elektroninio tabelio pildymas.
   Darbas su mokiniais sprendžiant elgesio, emocines, socialines problemas.
   Rajono soc. pedagogų metodinio būrelio susirinkimas.
   Darbas su mokinio šeima – pagalba sprendžiant problemas.
   Mokytojų konsultavimas, sprendžiant konfliktines ir sudėtingas situacijas.
   Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas.
   Susitikimas su ketvirtokais. Tema - ,,Aš būsimas penktokas“.
   Integruota prevencinė programa ,,Kuriame saugią mokyklą“.
   Dalyvavimas VGK veikloje.
    
   BIRŽELIS
   Mokinių nemokamo maitinimo dokumentų tvarkymas, elektroninio tabelio pildymas.
   Ataskaitų pateikimas  švietimo skyriaus, socialinės paramos specialistams.
   Veiklos ataskaita už 2015/2016 mokslo metus.
   Socializacijos programų koordinavimas, vykdymas.
   Darbas su mokinio šeima – pagalba sprendžiant problemas.

   PASTABA. Atsižvelgiant į organizuojamus renginius, skelbiamus projektų rašymo konkursus, seminarus respublikoje, rajone, mokykloje socialinio pedagogo veiklos programa gali keistis.

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGINIAI NUOSTATAI