Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

Ugdymas karjerai

Autorius Administrator.

Ugdymas karjerai mokykloje

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nuo 2010 m. gegužės 3 d. vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m.

Nuo 2014 metų vasario mėn. į šį projektą įsijungė ir Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla dalyvauja.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Mokinio karjeros kompetencijos: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo.

Mokykloje teikiamos karjeros paslaugos :

 • Ugdymas karjerai (integruotas karjeros kompetencijų ugdymas pamokose, tikslinis karjeros kursas – seminarai, pamokos, kita – karjeros kompetencijoms ugdyti)
 • Karjeros konsultavimas (konsultacijos teikiamos individualiai, grupėmis, mokiniams, jų tėvams)
 • Karjeros informavimas ir profesinis veiklinimas (aktyvus susipažinimas su mokymosi ir darbo pasauliu)

Naudingos nuorodos

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė:

www.mukis.lt

Apie profesijas:

www.aikos.smm.lt (studijų galimybės, profesijos)

www.profesijupasaulis.lt (700 profesijų aprašymų su nuotraukomis)

www.euroguidance.lt (Lietuvos švietimo sistema; Profesinis mokymas; Studijos Lietuvoj ir užsienyje; Darbas ir karjera)

Apie darbo pasaulį:

www.ldb.lt (Lietuvos darbo birža)

http://www.darbo.lt/darbas/

Apie studijas:

www.studijos.lt (informacija būsimiems studentams, egzaminų užduotys, statistika)

www.kurstudijuoti.lt (įvairių mokomųjų dalykų testai)

www.kalba.lt (padeda moksleiviams įstoti į užsienio universitetus ir konsultuoja karjeros pasirinkimo klausimais)

www.nec.lt arba www.egzaminai.lt

www.stojimai.lt

www.lamabpo.lt (programos, egzaminų tvarkaraščiai, priėmimo datos)

Darbas ir mokslas užsienyje:

http://europa.eu/epso

www.langas.net

Profesinio informavimo leidiniai:

 • Straipsnis "Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai"
 • Žurnalas „Kur stoti?“,
 • profesijos vadovas (2012) Vilnius,
 • profesinės karjeros vadovas (1998). Vilnius,
 • leidinys „Aš renkuosi profesiją“,
 • leidinys „Kaip teisingai pasirinkti karjeros kelią“,
 • knyga „Viskas apie profesijas“, (2008),
 • leidinys „Inovatyvūs profesinio konsultavimo metodai“ (2008),
 • Lietuvos profesijų klasifikatorius (2007),
 • leidinys „Žvilgsnis į ateitį“ (1998),
 • leidinys „Mano pasirinkimo galimybės“ (1998) ir kt.

Naudingos nuorodos:

Ugdymo karjerai koordinatorės individualių konsultacijų mokiniams, tėvams, mokytojams darbo laikas (Technologijų kabinete) 

Pirmadienis

Antradienis

Ketvirtadienis

 Asta Gylienė

11.00-13.00

13.00-15.00

12.00-14.00

       

Pastaba. Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai

Švietimo ir mokslo institucijos
www.aikos.smm.lt
www.lamabpo.lt – prašymai
www.studijos.lt
www.stojimai.lt
www.egzaminai.lt
 

Licencijuoti testai
http://www.kurstoti.lt/index.php?cat=8
http://fox.dreamfoundation.eu/career-test/page1
http://www.dreamfoundation.eu/

www.profesijupasaulis.lt
http://www.psichologai.lt/index.php?action=articles&pageid=2

Gyvenimo aprašymo (CV), prašymo rašymas
www.profesijupasaulis.lt
www.cvmarket.lt
www.europass.lt

Profesinis informavimas
www.aikos.smm.lt
http://www.darbo.lt
www.stat.gov.lt
http://www.vtv.lt 

Profesijos
http://www.karjera.projektas.lt/profesijos.htm
http://www.sociumas.lt – vertinimai
http://www.manager.lt/karjera

Darbo pasaulis
www.ldb.lt
http://www.darbo-rinka.lt
www.psichologai.lt
http://www.grafton.lt/

Ieškoti darbo vietų internetinėse darbo paieškos ir personalo atrankos svetainėse:
www.ldb.lt – ieškantiems darbo;
www.cv.lt
www.cvmarket.lt
www.cvbankas.lt
www.karjeroscentras.lt
www.es-isidarbinimas.lt  (informacija apie įsidarbinimo galimybes Europos Sąjungos institucijose).

Paskelbti savo CV internetinėse darbo paieškos ir personalo atrankos svetainėse:
www.ldb.lt – elektroninės paslaugos;
www.cv.lt
www.cvmarket.lt
www.cvbankas.lt
www.karjeroscentras.lt 

Darbas užsienyje
www.ldb.lt/eures/
www.ploteus.net
http://eures.europa.eu

 Socialinis bendradarbiavimas
http://www.ipc.lt/
http://www.darbo-rinka.lt
http://www.ldb.lt/siauliai/jdc/indexjdc.html