Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

Įsivertinimas

Autorius Administrator.

 2015-2016 m.m. „IQESonline.lt“ sistemoje atliktos apklausos:

ž  mokyklos mokinių (nuo 5 klasės) –

Mokinių apklausa_NMVA_2015 (Mk14). (pdf)

  tėvų (1–10 klasės) –

Tėvų apklausa_NMVA_2015 (T07). (pdf)

  

LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLOS

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė:

Lijana Prapiestienė – pradinių klasių mokytoja, grupės vadovė;

Dalia Balčienė – lietuvių kalbos vyr. mokytoja, narė;

Eugenijus Šidlauskas – technologijų vyr. mokytojas, narys;

Marius Ignatavičius – informacinių technologijų  mokytojas, narys.

 

2014-2015 m.m. „IQESonline.lt“ sistemoje atliktos apklausos:

ž  mokyklos mokinių (nuo 5 klasės) –

Mokinių apklausa_NMVA_2014 (Mk14). (pdf)

ž  tėvų (1–10 klasės) –

Tėvų apklausa_NMVA_2014 (T07).(pdf)

 

VEIKLOS KOKYBĖS PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS

2014-2015 m. m.

Tikslas: Atlikti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.

Uždaviniai:

 1. Pagal Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos rodiklius įvertinti visas mokyklos veiklos sritis;
 2. Nustatyti problemines sritis, temas ir veiklos rodiklius giluminiam įsivertinimui.

Šiais mokslo metais atliktas platusis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas:

Platusis įsivertinimas 2015 (pdf).

Aukščiausios vertės:

 1. Patalpų naudojimas - 60% (4lygis)
 2. Tradicijos ir ritualai - 55%
 3. Mokyklos atvirumas ir svetingumas - 45%
 4. Aplinkos jaukumas - 45%
 5. Mokyklos vizija, misija ir tikslai - 45%
 6. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai - 40%
 7. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas - 30%

Žemiausios vertės:

 1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis - 55% (2 lygis)
 2. Mokėjimas mokytis - 50%
 3. Mokymosi motyvacija - 40%
 4. Klasių mikroklimatas - 35%
 5. Mokinių mokymosi pasiekimai - 30%
 6. Asmenybės raidos lūkesčiai - 30%
 7. Mokymasis bendradarbiaujant - 25%
 8. Klasės valdymas - 25%
 9. Mokymosi poreikių nustatymas - 20 %
 10. Pageidaujamo elgesio skatinimas – 20 %

Įvertinus ir apibendrinus plačiojo įsivertinimo rezultatus giluminiam įsivertinimui pasirinkta:

Šie rodikliai siejasi su:

 • Švietimo ir mokslo ministrės paskelbtais ateinančių mokslo metų prioritetais
 • Mūsų mokyklos veiklos plane numatytais 2015 m. veiklos prioritetais.

Lijana Prapiestienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui