Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

TVARKARAŠČIAI

Autorius Administrator.

                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                           Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės

                                                                                           mokyklos direktoriaus  

                                                                                          2020 m. vasario   d.                                                                                                               įsakymu Nr. KPMV1-

                                                                      

1 – 4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2019-2020 MOKSLO METAMS

  1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė
  PIRMADIENIS
1 Matematika Lietuvių k.
2 Fizinis ugd. Lietuvių k.
3 Dailė ir techn. Fizinis ugd.
4 Lietuvių k. Matematika
5 Lietuvių k Dailė ir techn.
6   Konsultacijos (liet.k.)
  ANTRADIENIS
1 Matematika Anglų k.
2 Dailė ir techn. Anglų k.
3 Lietuvių k. Anglų k. Tikyba
4

Konsultacijos

(liet.k., mat.)

Anglų k. Matematika
5 Tikyba Muzika
6  

Konsultacijos

(liet.k., mat.)

                                              

  TREČIADIENIS
1 Pasaulio paž. Lietuvių k.
2 Fizinis ugd. Lietuvių k.
3 Lietuvių k. Fizinis ugd.
4 Lietuvių k. Matematika
5   Matematika Pasaulio paž.
6                        Konsultacijos (mat.)
  KETVIRTADIENIS
1 Lietuvių k. Matematika
2 Lietuvių k. Lietuvių k.
3 Muzika Lietuvių k.
4 Matematika Dailė ir techn.
5 Pasaulio paž. Valandėlė
  PENKTADIENIS
1 Matematika Pasaulio paž.
2 Fizinis ugd. Lietuvių k.
3 Muzika Fizinis ugd.
4 Lietuvių k. Muzika
5 Valandėlė   Matematika
           

5 – 10 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2019-2020 MOKSLO METAMS 

 

PIRMADIENIS

  5 KLASĖ 6 KLASĖ 7 KLASĖ 8 KLASĖ 9 KLASĖ 10 KLASĖ
1 Technologijos Biologija Geografija Matematika Tikyba
2 Gamta ir žmogus Geografija Lietuvių k. (II a.) Tikyba Matematika
3 Tikyba Technologijos Matematika Biologija Lietuvių k. (II a.)
4 Matematika Tikyba Geografija Lietuvių k. (II a.)
5   Geografija Matematika Lietuvių k. (II a.) Technologijos Biologija
6     Fizinis ugdymas Ekonomika Lietuvių k. (mod.) (II a.)
7       Biologija Fizinis ugdymas

ANTRADIENIS

  5 KLASĖ 6 KLASĖ 7 KLASĖ 8 KLASĖ 9 KLASĖ 10 KLASĖ
1 Anglų k. Rusų k. Istorija Chemija
2 Anglų k. Istorija Rusų k. Chemija
3 Istorija Anglų k. Chemija Rusų k.
4 Lietuvių k. (III a.) Rusų k. Anglų k. Chemija Istorija
5 Dailė Lietuvių k. (III a.) Chemija Anglų k. Pilietiškumas
6   Lietuvių k. (III a.) Dailė Pilietiškumas Anglų k.
7       Chemija Lietuvių k. (III a.) Anglų k.

TREČIADIENIS

  5 KLASĖ 6 KLASĖ 7 KLASĖ 8 KLASĖ 9 KLASĖ 10 KLASĖ
1 Technologijos (rūsys) Lietuvių k. (III a.) Lietuvių k. (II a.) Dailė Matematika
2 Informacinės techn. Lietuvių k. (III a.) Lietuvių k. II a.) Matematika Technolog. (rūsys)
3 Lietuvių k. (III a.) Matematika Technolog. (rūsys)

Technolog. (rūsys)/

Technolog. (I a.)

Informac. techn. Lietuvių k. (II a.)
4 Žmogaus saug./Etnin.k. Matematika Lietuvių k. (III a.) Informac. techn.
5 Fizinis ugdymas Žmogaus saug./Etnin.k. Lietuvių k. (III a.) Matematika  (mod.)
6 Matematika Lietuvių k. (III a.) Informacinės techn. Žmogaus saug./Etnin.k. Dailė
7       Nacion.s. /Etnin.k.

KETVIRTADIENIS

  5 KLASĖ 6 KLASĖ 7 KLASĖ 8 KLASĖ 9 KLASĖ 10 KLASĖ
1 Muzika Matematika Fizinis ugdymas
2 Fizinis ugdymas Muzika Matematika Geografija
3 Fizinis ugdymas Geografija Muzika Matematika
4 Lietuvių k (III a.) Fizinis ugdymas Rusų k. Muzika
5 Lietuvių k. (III a.) Rusų k. Geografija Biologija
6   Geografija Biologija   Lietuvių k. (III a.) Rusų k.
7   Rusų k. Lietuvių k. (III a.)      

PENKTADIENIS

  5 KLASĖ 6 KLASĖ 7 KLASĖ 8 KLASĖ 9 KLASĖ 10 KLASĖ
1 Anglų k. Gamta ir žmogus Matematika Lietuvių k. (II a.) Fizika Istorija
2 Matematika

Anglų k.

Fizika Lietuvių k. (II a.)
3 Gamta ir žmogus Anglų k. Fizika Istorija Matematika
4 Matematika Lietuvių k. (III a.) Istorija Anglų k. Fizika
5 Istorija Lietuvių k. (III a.) Matematika Anglų k. Fizika
6 Lietuvių k. (III a.) Matematika   Fizika Ugdymas karj.\   /Technolog.(I a.) Anglų k.
7         Lietuvių k. (III a.) Ugdymas karj.\