Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

SKELBIMAS

Autorius Moderatorius.

LAZDIJŲ R.

 KAPČIAMIESČIO E. PLIATERYTĖS MOKYKLA 

 

 

   Kažkas pabeldėį duris,
   Kažkas miegot neleidžia…
   Atmerk
ęs nuostaboj akis
   Matai Rugs
ėjo veidą.
   Pasipuoš
ė ruduo fraku
   Ir
įmetė pro langą
   Rugs
ėjo astrų sulytų,
   Išties
ęs savo ranką.
   At
ėjo šventėį namus,
   Pakvipo viskas knygom.
   Rugs
ėjis su Tavim perpus
   Užsi
ėmė dalybom.
   Dalino rudenio lapus-
   lapus balt
ųjų knygų.
   Pavert
ęs rašalą lietum
   Lyd
ės Tave mokyklon.

 

Maloniai kviečiame  į

Naujų mokslo metų šventę.

 

    Rugsėjo 1 d. (pirmadienį):

9.00 val. Šv. mišios Dievo                     Apvaizdos bažnyčioje;

    10.00 val. šventė mokykloje

    11.00 val. auklėtojo pamoka          

                                        Administracija

 

 

 

 

Spausdinti

Jaunimo dienos Veisiejuose

Autorius Moderatorius.

   Šių metų birželio mėnesio 28d. įvyko Alytaus, Prienų, Lazdijų dekanatų jaunimo diena „Niekas nėra vienas šioje žemėje“ (Šv. kun. J. Bosco). Visi susitikome Veisiejų miesto parke. Atidarymo metu jaunimas buvo pasveikintas Veisiejų parapijos ir Alytaus gimnazijos klebonų. Supažindinti su tolimesne programa. Mūsų jaunimas rinkosi įvairius teminius užsiėmimus. Jų buvo vienuolika. Daugiausiai jaunimas rinkosi: „ Pasimatymų kultūra“ S. Mockevičius, „Sėkmingas pasiruošimas santuokai“ kun. M. Dovda, „Šokiai“ Palemono jaunimo folkloras „Bitula“. Visi grįžo labai geros nuotaikos, su šypsenomis veiduose ir vienas per kitą dalijosi įspūdžiais. Nors po šokių programos jaunimas jautėsi pavargęs, bet džiaugėsi išmoktom dainom, liaudies šokiais ir naujomis pažintimis. Pailsėję susirinkome į Veisiejų Šv. Jurgio parapijos bažnyčią Šv. Mišioms. Jas koncelebravo Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. Jis pasidžiaugė mūsų jaunimu, juos laimindamas linkėjo Dievo palaimos. Po Šv. Mišių miesto parke valgėme kareivių paruoštą vakarienę - grikių košę. Pavalgius prasidėjo vakaronė, kurią vedė Palemono jaunimo folkloras „Bitula“, vadovė Ramunė Batulaitienė. Niekas negalvojo, kad bus taip smagu dainuoti ir šokti liaudiškus šokius. Jaunimui taip patiko, kad nenorėjo ansamblio paleisti. Jaunimo dienas uždarė vedantieji Rūta Godliauskaitė ir Gintas Petkevičius ir pakvietė visus į Respublikines jaunimo dienas 2015 metais Alytuje. Visi išsiskirstė laimingi ir pakylėti, nejausdami nuovargio.

Tikybos vyr. mokytoja D. Grabauskienė

Spausdinti

KONKURSAS

Autorius Moderatorius.

LAZDIJŲ  R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLA

(įm. kodas 290633160, adresas:Taikos g.11, Kapčiamiesčio mstl., Lazdijų r.sav.)

skelbia konkursą Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui (0,5 etato) pareigoms užimti. 

         Pareiginės algos koeficientas –20,75 – 34,00 (bazinės mėnesinės algos dydžiais).

         Pretendentui taikomi reikalavimai:

 1. aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnė kaip trejų metų pedagoginio darbo patirtis;

 2. žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;

 3. atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618) reikalavimus;

 4. mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu.

Atrankos būdas:

Testas raštu.

Pretendentai turi asmeniškai pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. gyvenimo aprašymą;

3. asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir jo kopiją;

4. išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją;

5. užpildytą pretendento anketą;

6. asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo gebėjimus ir dalykines savybes;

          Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo adresu: Lazdijų r. sav., Kapčiamiestis, Taikos g. 11, Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykla, raštinė, tel. pasiteirauti 8 318 43148.

 

                                                                                                                                                  2014-06-27

Spausdinti

VAIKŲ VASAROS IR POILSIO STOVYKLA „ATRASK SAVE“

Autorius Moderatorius.

Tikslas - turiningas ir kryptingas vaikų ir paauglių iš soc. remtinų, asocialių šeimų laisvalaikio organizavimas, siekiant apsaugoti juos nuo smurto, netinkamo asocialių asmenų poveikio. Šio projekto metu vyko: sportiniai užsiėmimai, meninių darbelių gaminimas iš spalvotų akmenukų, buitinių atliekų, edukacinė veikla- dirbinių iš molio gamyba Kumelionių k.( Marijampolės raj.) meno dirbtuvėse, aitvarų gaminimas ir jų leidimas mokyklos lauko aikštyne. Vyko žaidimai, konkursai, estafetės  gamtoje, prie Ilgio ežero. Vaikai lankė  mini zoologijos sodą (Kalvarijos sav.)

Vaikai įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, išmoko dirbti ir pramogauti grupėse. Edukacinės veiklos metu dirbant komandinį darbą, buvo puoselėjamos kūrybinės idėjos. Susipažino su zoologijos sode esamais gyvūnais, jų gyvenimo sąlygomis. Buvo suburti mokiniai bendrai veiklai, bendram poilsiui.  

Mozaikų iš buitinių atliekų ir akmenukų gaminimas.

 

Aitvarų diena. Sportinės varžybos. Gitaros pamokos

Maudynės prie Ilgio ežero, orientacinio sporto varžybos.

 

  

   Apibendrinant programą išklausėme atsiliepimų apie projekto naudą. Dalyviai buvo skatinami atminimo dovanėlėmis, prizais ir padėkos raštais.               

 

                                                                                                        Stovyklos vadovė ir vykdytojai

Spausdinti

Ekskursija į Lietuvos Respublikos seimą

Autorius Moderatorius.

                       Birželio 4 dieną mūsų mokyklos Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokinių tarybos nariai su soc. pedagoge O. Janulevičiene vykome į Lietuvos Respublikos Seimą. Šią išvyką mums dovanojo mokyklos vadovai už aktyvią veiklą mokinių taryboje. Atėjus  į Seimą pirmiausia mums teko pereiti kontrolės postą. Vėliau mus pasitiko gidė ir Seimo narės Kristinos Miškinienės padėjėja-sekretorė Giedrė Časaitė, kuriai mes perdavėme kuklią dovaną- mūsų krašto paveldo duoną.

                        Pirmiausia mus gidė nusivedė apžiūrėti spaudos konferencijų salės. Vėliau nuėjome apžiūrėti Seimo atnaujintos posėdžių salės. Ten gidė mums papasakojo, kur sėdi Seimo pirmininkė ir kuriose pusėse - kairiųjų ir dešiniųjų  politinės frakcijos. Dar vėliau ėjome apžiūrėti Seimo Kovo 11-osios Akto salės. Sužinojome, kur sėdi Prezidentė ir kiti Seimo nariai. Gidė mums papasakojo, kad būtent šioje salėje vyksta pagrindinės Lietuvai svarbios šventės ir minėjimai.

                       Išėjusius iš salės mus pasitiko Giedrė. Kartu su ja nuėjome į K. Miškinienės kabinetą, kur ji mus ir pasitiko. K. Miškinienė mus pavaišino skania arbata, saldumynais. Su Seimo nare daug kalbėjome. Ji mums papasakojo apie savo veiklą, taip pat ir Seime vykstančius svarbius darbus. Kalbėjome ir apie Kapčiamiestyje esančias vietos problemas. Prieš išeinant, Seimo narė kiekvienam padovanojo po tušinuką ir kompaktinį diską apie saugų internetą,  taip pat dovaną mokyklai-knygą . Vėliau ėjome fotografuotis bendrai nuotraukai. Ekskursija po Seimą baigėsi.

                      Išvyka mums paliko labai didelį įspūdį. Ši kelionė į Lietuvos Respublikos Seimą buvo išties įdomi ir svarbi. Ką gali žinoti, gal kada mums teks ten sugrįžti ne kaip mokiniams, atvykusiems į ekskursiją, o kaip Seimo nariams.

    Mokinių tarybos sekretorė, 9 klasės mokinė  Sonata Valentaitė                    

Spausdinti

Etninės kultūros šventė, skirta K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms

Autorius Moderatorius.

Birželio 3 dieną  Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykloje vyko etninės kultūros šventė, skirta K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. Šventę organizavo lietuvių kalbos mokytojos Dalia Balčienė, Marytė Tamulevičienė, mokyklos bibliotekos vedėja A. Dumbliauskienė.

Šventė prasidėjo K. Donelaičio poemos ,, Metai‘‘ skaitymais. Skaitė ir mokiniai, ir mokytojai.

Šventėje dalyvavo daug svečių. Viktarinos kaimo kolektyvas (Vadovas L. Juškaitis) vaidino spektaklį apie kaimo žmogaus gyvenimą. Viečiūnų mokyklos mokiniai (vadovė Angelė Krištopaitienė) liaudiškai šoko, dainavo.

                                                                                           Etninės kultūros mokytoja Dalia Balčienė

 

 

Spausdinti

Pasibaigė "Kūrybinių partnerysčių" projektas mokykloje "Liečiu kalbas"

Autorius Moderatorius.

Pasibaigė "Kūrybinių partnerysčių" projektas mokykloje "Liečiu kalbas". Dėkojame visiems jame dalyvavusiems ir kitaip prisidėjusiems. Apie mūsų nuveiktus darbus rašo Lazdijų r. savaitraštis "Dzūkų žinios" el. adresas www.dzukuzinios.lt. Malonaus skaitymo!

Projekto kuratorė M. Ignatavičienė