Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

Vasaros stovykla „Vaivorykštė“ Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykloje

Autorius Moderatorius.

     Pasibaigus mokslo metams, būrys pradinukų vėl susirinko į mokyklą, kur prasidėjo vaikų vasaros stovykla „Vaivorykštė“.

     Jos metu mažieji stovyklautojai kartu su vadovais keliavo, žaidė, piešė, šoko, dainavo, sportavo, maudėsi.

     Vaikai džiaugėsi šiltomis prasidėjusios vasaros dienomis, buvo draugiški, dėmesingi vieni kitiems, kūrybiški. Saugiai jautėsi šalia stovyklos vadovų. Stovyklautojus skaniai maitino Vaidos ir Vido Varnelių įmonėje „Banga“, ačiū jiems.

     Stovykloje dalyvavusiai Karolinai ilgam išliks prisiminimas apie Rumšiškėse sutiktą Raganą, senovinius žaidimus, apžvalgos bokštą... Sesėms Eimilei ir Vytei labai patiko kiekviena stovykloje praleista diena, nes kiekvieną dieną vyko vis kitokia, viena už kitą įdomesnė veikla. Neišdildomus įspūdžius visi stovyklautojai parsivežė iš Veisiejų regioninio parko.

     Dėkojame stovyklos vadovei Onutei, vaikams, talkinusiems mokytojams Astai ir Eugenijui už kartu su mumis linksmai ir turiningai praleistą laiką.

                                                                            Pradinių klasių mokytojos: Lijana, Diana, Irena ir Birutė

                                                                                      

     

Spausdinti

Lietuvių tremties keliais

Autorius Moderatorius.

Mokykla birželio 16 dieną dalyvavo Gedulo ir vilties, okupacijos ir genocido dienos renginyje Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje.

Renginį vedė miestelio bibliotekos vedėja Rima Glavinskienė ir Emilijos Pliaterytės muziejaus direktorė Odeta Barkauskienė.

Išgirdome daug prasmingų žodžių apie lietuvių kančios ir tremties kelią. Kunigas Jonas Alesius pašventino duoną – kaip gyvybės, gimtojo krašto simbolį. Muziejaus direktorė renginio dalyvius vaišino duona.

Skambėjo Seirijų etnografinio moterų ansamblio( vadovė Nijolė Lepeškienė) atliekamos tremtinių dainos, vadovės pamąstymai apie lietuvių dvasios stiprybę tremtyje.

Lietuvių kalbos mokytoja Dalia Balčienė

 

Spausdinti

„DARYTI GERA TIESIOG GERA – 2015“

Autorius Moderatorius.

Šį pavasarį dalyvavome Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos organizuojamoje šalies priešmokyklinio ugdymo ir I–IV klasių ugdytinių integruoto ugdymo akcijoje „Daryti gera tiesiog gera -  2015“.

Gaminome dovanėles, dovanojome jas draugams, šeimos nariams, mažiesiems mūsų mokyklos vaikučiams. Stengėmės suteikti kitiems džiaugsmo, parodyti savo draugiškumą, meilę, padaryti kiek galima daugiau gerų darbelių. Malonu buvo ir tiems, kurie gavo netikėtas dovanėles, ir mums, matantiems kitų džiaugsmą.

Svarbu ir prasminga daryti gerus darbelius, dovanoti džiaugsmą. Juk daryti gera tiesiog gera...

Daugiau apie mūsų dalyvavimą akcijoje:

http://vyturiopradinukai.jimdo.com/integruoto-ugdymo-akcija-daryti-gera-tiesiog-gera/

4 klasės mokiniai ir mokytoja Lijana Prapiestienė

Spausdinti

DZŪKIJA - MANO KRAŠTAS

Autorius Moderatorius.

                     Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykloje birželio 3 dieną vyko Etnografinių regionų metams skirta etninės kultūros šventė ,, Dzūkija - mano kraštas.‘‘

                     Šventėje dalyvavo buvę mūsų mokyklos mokytojai – B. Stacevičienė, J. Č. Subačius, Emilijos Pliaterytės muziejaus direktorė Odeta Barkauskienė. Taip pat svečias iš Druskininkų, dailininkas A. Šuliauskas.

                      Šią šventę organizavo ir savo darbus pristatė jaunųjų etnografų būrelis - 9 klasės mokiniai (mokytoja D. Balčienė).

                      Mokiniai kūrė mini projektą ,, Dzūkija – mano kraštas‘‘. Ruošė stendą apie Dzūkiją (dailės mokytoja V. Kaminskaitė), rašė rašinį šia tema, kūrė skaidres, skaitė įvairios literatūros apie etnografinius regionus ir ypač savo gimtinę.

                      Mokytojas J. Č. Subačius skaitė savo kūrybos eilėraščius, mokytoja B. Stacevičienė pristatė savo sudarytas knygas, Emilijos Pliaterytės muziejaus direktorė Odeta Barkauskienė kalbėjo apie etninės kultūros svarbą šiuolaikiniam žmogui. Dailininkas A. Šuliauskas įdomiais pavyzdžiais, skaidrėmis pasakojo apie Dzūkijos savitumą. Šventėje skambėjo ir liaudies daina ,,Motula širdela, tai tau.‘‘ ir prasmingi pamąstymai apie savo gimtinę.

                      Šventė tęsėsi mokyklos aktų salėje - visi apžiūrėjome mokinių darbų parodą ,,Dzūko širdis – kūrybai‘‘ (mokytojos V. Kaminskaitė, A. Gylienė). Dailininkas A. Šuliauskas išrinko originaliausius mokinių darbus (Janulevičiūtė Andrėja, 2 kl.,Dumbliauskaitė Augustė, 2 kl., Matulevičiūtė Miglė, 7 kl.).

                      Džiugu, kad birželio 5 dieną tarsi vėl sugrįžome šventės ritmu pristatydami savo etnografų būrelio darbus ir apdovanojome mokinius, aktyviai dalyvavusius etninės kultūros veikloje.

                      Mūsų veiklos dalis – tai gražus bendradarbiavimas su Emilijos Pliaterytės muziejaus direktore Odeta Barkauskiene.

                      Muziejuje mes visada laukiami. Čia vyksta  ir edukaciniai užsiėmimai, ir įvairių parodėlių pristatymas. Aktyviausi mokiniai buvo apdovanoti prizais. Už juostų audimą – 7 klasės mokinė Ieva Vaivadaitė, už nuveiktus etninės kultūros darbus po pamokų (juostų audimas, margučių marginimas) 5 klasės mokinės Sandra Trampaitė, Laura Paškevičiūtė, Indrė Vaivadaitė, 10 klasės mokinė Neringa Kelmelytė už posakį: ,,Tautiniai drabužiai gražu‘‘ ir dalyvavimą etninės kultūros veikloje.     

                                                                         Lietuvių kalbos, etninės kultūros mokytoja Dalia Balčienė

 

Spausdinti

"Likimo išbandymai" knygos pristatymas

Autorius Moderatorius.

Mūsų mokykla 2015 metais balandžio 21 dieną, dalyvavo Joanos Ulinauskaitės – Mureikienės knygos  „Likimo išbandymai“ pristatyme. Mums buvo garbė dalyvauti tokiame renginyje, susipažinti ir pasikalbėti su autore. Knyga „ Likimo išbandymai“ tai pačios autorės pasakojimas kaip ji dar visai jauna, būdama vos 17 metų už rezistencinę veiklą buvo ištremta į lagerį. Joana  Ulinauskaitė – Mureikienė paliko mums neišdildomą įspūdį dėl savo išgyvenimų, iškalbos ir mąstymo. Autorė - be galo šviesus, šiltas žmogus. Jautėmės labai pakylėti galėdami skaityti ištraukas iš šios knygos.

Istorijos mokytoja: Kristina Švitrienė

Spausdinti

"Šok į tėvų klumpes"

Autorius Moderatorius.

Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės  mokykla dalyvauja projekte  „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame  mokyme“  ir kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru buvo paskelbta Balandžio 10 dieną Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse „ Šok į Tėvų klumpes“ .

Šioje akcijoje dalyvavo ir į tėvų klumpes šoko 22 mokiniai iš 6, 8, 9 ir 10 klasių.

6 klasės visi mokiniai aplankė dvi darbovietes: UAB „Lazdijų prekyba“ profesija matavosi – pardavėjos. PĮ Ramunės Orliukienės lankėsi ir  susipažino su medienos apdirbimu, dailidės  ir savininko, vadybininko profesijomis.

8 klasės mokiniai pasiskirstę į tris grupes po tris mokinius lankėsi: Kapčiamiesčio seniūnijoje ir pasimatavo keletą profesijų, tai domėjosi seniūnijos darbu ir socialine veikla, socialinio specialisto darbu. Kiti ėjo į SGC „ Židinys“ ir susipažino su socialiniu darbu, virėjos profesija ir auklytės pareigomis. Dar kita grupelė mokinių vyko į Viktarinos laisvalaikio salę ir ten susipažino su ūkvedžio profesija.Vienas mokinys lankėsi UAB „ Leipalingio giria“ ir praktiškai susipažino su medvėžio operatoriaus darbu.

9 klasės dvi mokinės dar artimiau susipažino su ikimokyklinio ugdymo  grupės veikla ir auklėtojos darbu.

10 klasės trys mokinės lankėsi J. Zelenausko ūkyje ir susipažino su ūkininko profesija.

Dėkojam visiems priėmusiems tėveliams, ne tik savo, bet ir kitus mokinius už suteiktą galimybę susipažinti ir „pasimatuoti“ įvairias profesijas. Visi mokiniai labai patenkinti, kad įdomiai ir turiningai praleido dieną, susipažino su daug įvairių profesijų.

Dar Kovo 25 d. Švietimo ministerijos ir neformaliojo švietimo centro buvo organizuojama išvyka i Druskininkų rajono tris įmones pagal profesinio veiklinimo programą 9 ir 10 klasės mokiniai turėjo galimybę susipažinti su šiomis įmonėmis ir jų veikla:

1. UAB „LEVI PETERSON.LT“ Verpėjų g. 22, Viečiūnai, Druskininkų sav.

2. Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centras AQUA , Druskininkai

3. Druskininkų jaunimo užimtumo centras Veisiejų g.17, Druskininkai

  Ugdymo karjerai koordinatorė Asta Gylienė

Spausdinti

ANGLŲ KALBOS POPIETĖ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIAMS

Autorius Moderatorius.

“Enjoy Your English!” – “Mėgaukis anglų kalba!” – skelbia rajoninis pradinių klasių renginys, skirtas improvizacijoms anglų kalba. Dainuoji? Skaitai eiles? Moki vaidinti? Ir visa tai darai anglų kalba? Puiku, šis renginys – tau.

Šiais metais savo jėgas nusprendė išbandyti Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos 4 klasės mokiniai. Su savo anglų k. mokytoja Birute Stepulevičiene klasė paruošė nuotaikingą pasirodymą „Who took my cookie?“ („Kas paėmė mano sausainį?“). Ir kas galėjo pagalvoti, jog gydytojai šiais laikais vaikus nuo ligų gydo ne vaistais, o – sausainiais?! Dar niekada pacientai nebuvo tokie laimingi. Tačiau kas atsitiks, jei vieną dieną sausainių...neužteks?

Štai keletas nuotraukų iš ketvirtokų pasirodymo Veisiejuose balandžio 17 d.:        

Birutė Stepulevičienė, anglų kalbos mokytoja