Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

ŠVIEČIAMOSIOS GYVULININKYSTĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RENGINYS

Autorius Moderatorius.

Vykdant Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimą balandžio 4 d. buvo surengtas antrasis programos III modulio dalyvių (5-7 klasių mokinių) susitikimas.

Buvo demonstruojama filmuota medžiaga apie Lietuvos ūkiuose auginamus gyvūnus. Mokiniai atidžiai stebėjo filmus, aktyviai atsakinėjo į pateiktus klausimus, domėjosi. Dauguma galvijų jiems yra pažįstami, jie juos matę, augina tėvai ar pažįstami. Kai kurių mokinių tėvai ūkininkauja, todėl jie labai aktyviai diskutavo apie karves ir arklius. Paskui mokiniai atliko užduotis užduočių knygutėse. Čia taip pat kilo  daug diskusijų. Jei apie galvijus, arklius, avis, ožkas ir paukščius užduotis mokiniams atlikti nebuvo labai sunku, tai apie kailinius žvėrelius žinių pristigo. Dauguma mokinių jų nėra matę, jų nepažįsta. Todėl buvo puiki proga daugiau apie juos sužinoti.

     

Aktyviausi mokiniai, sugebėję atsakyti į sudėtingiausius klausimus, buvo apdovanoti dovanėlėmis. Po užsiėmimo mokiniai dar ilgai diskutavo apie šią programą.

 

                                               Projekto vykdytojas mokyklos direktorius
                                                                                                                Zigmas Kukučionis
Spausdinti

Anglų kalbos ir dailės bendras renginys-konkursas “Komiškos istorijos”

Autorius Moderatorius.

Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykloje vyko anglų kalbos ir dailės bendras renginys-konkursas “Komiškosistorijos”, kurioje dalyvavo 5 ir 6 klasių mokiniai. Jiems buvo pateikta užduotis – atvaizduoti fantastinę būtybę (pabaisą, ateivį ar kitokį neįprastą sutvėrimą) ir anglų kalba parašyti istoriją apie jį. Užduotis sulaukė didžiulio susidomėjimo, kurį dar labiau sustiprino konkurencijos dvasia, mat buvo renkama geriausia iliustracija bei smagiausia istorija. Mokiniai dirbo susikaupę ir užduotį atliko itin kruopščiai. Tiek istorijos, tiek iliustracijos buvo labai įvairios, skirtingos ir nuotaikingos. Penktokų grupėje I vietą už smagiausią istoriją pelnė Aurimas Jarašius su Aidu Kukučioniu, šeštokų grupėje įdomiausią istoriją sukūrė Deimantas Burba. Mokinius ruošė ir vertino mokytojos V. Kaminskaitė ir B. Stepulevičienė.

    

                                    

                                        Anglų k. vyr. mokytoja Birutė Stepulevičienė

Spausdinti

Rajoninis anglų kalbos renginys ” Enjoy Your English”

Autorius Moderatorius.

   Balandžio 18 d. 5 klasės mokiniai dalyvavo rajoniniame anglų kalbos renginyje ” Enjoy Your English” (“Mėgaukis anglų kalba”). Jie paruošė nuotaikingą vaidinimą “Do you want to buy a duck?” (“Ar tu nori pirkti antį?”) bei sudainavo smagią anglų liaudies dainą “Old McDonalds”. Džiaugiamės penktokų entuziazmu ir drąsa vaidinant scenoje. Tai buvo jau antras klasės pasirodymas kasmetiniame renginyje. 

      

 

 

Mokinius ruošė anglų kalbos vyr. mokytoja Birutė Stepulevičienė. 

Spausdinti

Pavasario šventė Paukščiams

Autorius Moderatorius.

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykloje puoselėjama graži pavasarinė akcija - šventė Paukščiams.

     Lietuvoje ši šventė švenčiama kovo pabaigoje. Lietuvos ornitologų draugija kasmet paskutinį kovo dešimtadienį organizuoja Paukščių dienas, kurių metu visi norintys ir besidomintys sparnuočių gyvenimu stebi paukščius, susipažįsta su jų gyvenimu, kelia inkilus.

     Šios tradicijos pradžia Lietuvoje dar 1922 metais profesoriaus Tado Ivanausko iniciatyva Kaune kartu su jaunimu organizuotai kelti inkilus paukščiams. Buvo siūloma rengti Paukščių dienas, populiarinti paukščių apsaugą.

     Šaunu, kad ir mūsų mokykloje gamtos mylėtojai- ,, Girinukai'' ( įvairių klasių mokiniai) vadovaujami technologijų vyresniojo mokytojo Eugenijaus Šidlausko puoselėja šią tradiciją - stengiasi pažinti paukščių pasaulį, gimtajame krašte kelia savo rankomis sukurtus inkilus. Inkilais pasipuošę prie mokyklos augantys medžiai džiugins ir mokinius, ir mokytojus, ir atvykstančius svečius.

    Daug išradingumo reikia šiai veiklai - sukalti inkilus yra kruopštus ir kūrybingas darbas. Taip pat nepakanka inkilus iškelti, reikia prižiūrėti, kad būtų pakankamai tvirti, išvalyti ir tinkamai pritvirtinti prie kamieno, pastato.

 

 

 

    Kai gimsta paukščių nameliai, jauti, kad atėjo pavasaris, ir laikas pradžiuginti mūsų giesmininkus. Kviečiame visus kelti inkilus - tai didelė šventė Paukščiams, ,,Girinukams'' ir visiems gamtos mylėtojams. Ačiū mokytojui Eugenijui Šidlauskui, ir tikimės, kad ši tradicija bus tęsiama ir toliau.

                                                                                      Etninės kultūros mokytoja Dalia Balčienė
                                                                                                    Jaunųjų korespondentų būrelis
Spausdinti

DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI 2, 4, 6 IR 8 KLASIŲ MOKINIAMS

Autorius Moderatorius.

 

Mokyklų mokinių pasiekimams įvertinti bus panaudoti pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti diagnostiniai ir standartizuoti testai: skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo ir kalbos sandaros pažinimo) ir matematikos diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams, skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo), matematikos ir pasaulio pažinimo – 4 klasei; skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo) ir matematikos – 6 klasei, skaitymo (teksto suvokimo) rašymo (teksto kūrimo), matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų – 8 klasei.

Informacija tėvams apie mokinių klausimynų panaudojimą ugdymo aplinkos ir ugdymo kokybės mokykloje vertinimui.

Taip pat bus naudojami mokinių klausimynai 4, 6, ir 8 klasei, kurie sudaryti remiantis nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimų klausimynais (nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje "Nacionaliniai tyrimai" adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje "Diagnostiniai vertinimo įrankiai ir standartizuoti testai" adresu http://www.nec.lt/342/).

4, 6 ir 8 klasių mokinių klausimynai skirti tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę mokykloje. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis.

Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymo grafikas 2015-2016 m.m.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lijana Prapiestienė

Spausdinti

SAUGAUS EISMO DIENA

Autorius Moderatorius.

           Balandžio 6-ąją visoje Lietuvoje tradiciškai minima Saugaus eismo diena. Šiandien mūsų mokykloje pradinių klasių mokytojos savo mokinukams priminė saugaus eismo svarbą, Kelių eismo taisykles, svarbiausius kelio ženklus, kuriuos turi žinoti pradinukai. Taip pat buvo parengtas stendas, kuris mokinukams vis primins kelio ženklus ir pagrindines Kelių eismo taisykles.

                      Labai svarbu, kad vaikai nuo pat mažens mokėtų saugiai elgtis kelyje!

Pradinių klasių mokytojos