Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

"Likimo išbandymai" knygos pristatymas

Autorius Moderatorius.

Mūsų mokykla 2015 metais balandžio 21 dieną, dalyvavo Joanos Ulinauskaitės – Mureikienės knygos  „Likimo išbandymai“ pristatyme. Mums buvo garbė dalyvauti tokiame renginyje, susipažinti ir pasikalbėti su autore. Knyga „ Likimo išbandymai“ tai pačios autorės pasakojimas kaip ji dar visai jauna, būdama vos 17 metų už rezistencinę veiklą buvo ištremta į lagerį. Joana  Ulinauskaitė – Mureikienė paliko mums neišdildomą įspūdį dėl savo išgyvenimų, iškalbos ir mąstymo. Autorė - be galo šviesus, šiltas žmogus. Jautėmės labai pakylėti galėdami skaityti ištraukas iš šios knygos.

Istorijos mokytoja: Kristina Švitrienė

Spausdinti

"Šok į tėvų klumpes"

Autorius Moderatorius.

Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės  mokykla dalyvauja projekte  „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame  mokyme“  ir kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru buvo paskelbta Balandžio 10 dieną Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse „ Šok į Tėvų klumpes“ .

Šioje akcijoje dalyvavo ir į tėvų klumpes šoko 22 mokiniai iš 6, 8, 9 ir 10 klasių.

6 klasės visi mokiniai aplankė dvi darbovietes: UAB „Lazdijų prekyba“ profesija matavosi – pardavėjos. PĮ Ramunės Orliukienės lankėsi ir  susipažino su medienos apdirbimu, dailidės  ir savininko, vadybininko profesijomis.

8 klasės mokiniai pasiskirstę į tris grupes po tris mokinius lankėsi: Kapčiamiesčio seniūnijoje ir pasimatavo keletą profesijų, tai domėjosi seniūnijos darbu ir socialine veikla, socialinio specialisto darbu. Kiti ėjo į SGC „ Židinys“ ir susipažino su socialiniu darbu, virėjos profesija ir auklytės pareigomis. Dar kita grupelė mokinių vyko į Viktarinos laisvalaikio salę ir ten susipažino su ūkvedžio profesija.Vienas mokinys lankėsi UAB „ Leipalingio giria“ ir praktiškai susipažino su medvėžio operatoriaus darbu.

9 klasės dvi mokinės dar artimiau susipažino su ikimokyklinio ugdymo  grupės veikla ir auklėtojos darbu.

10 klasės trys mokinės lankėsi J. Zelenausko ūkyje ir susipažino su ūkininko profesija.

Dėkojam visiems priėmusiems tėveliams, ne tik savo, bet ir kitus mokinius už suteiktą galimybę susipažinti ir „pasimatuoti“ įvairias profesijas. Visi mokiniai labai patenkinti, kad įdomiai ir turiningai praleido dieną, susipažino su daug įvairių profesijų.

Dar Kovo 25 d. Švietimo ministerijos ir neformaliojo švietimo centro buvo organizuojama išvyka i Druskininkų rajono tris įmones pagal profesinio veiklinimo programą 9 ir 10 klasės mokiniai turėjo galimybę susipažinti su šiomis įmonėmis ir jų veikla:

1. UAB „LEVI PETERSON.LT“ Verpėjų g. 22, Viečiūnai, Druskininkų sav.

2. Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centras AQUA , Druskininkai

3. Druskininkų jaunimo užimtumo centras Veisiejų g.17, Druskininkai

  Ugdymo karjerai koordinatorė Asta Gylienė

Spausdinti

ANGLŲ KALBOS POPIETĖ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIAMS

Autorius Moderatorius.

“Enjoy Your English!” – “Mėgaukis anglų kalba!” – skelbia rajoninis pradinių klasių renginys, skirtas improvizacijoms anglų kalba. Dainuoji? Skaitai eiles? Moki vaidinti? Ir visa tai darai anglų kalba? Puiku, šis renginys – tau.

Šiais metais savo jėgas nusprendė išbandyti Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos 4 klasės mokiniai. Su savo anglų k. mokytoja Birute Stepulevičiene klasė paruošė nuotaikingą pasirodymą „Who took my cookie?“ („Kas paėmė mano sausainį?“). Ir kas galėjo pagalvoti, jog gydytojai šiais laikais vaikus nuo ligų gydo ne vaistais, o – sausainiais?! Dar niekada pacientai nebuvo tokie laimingi. Tačiau kas atsitiks, jei vieną dieną sausainių...neužteks?

Štai keletas nuotraukų iš ketvirtokų pasirodymo Veisiejuose balandžio 17 d.:        

Birutė Stepulevičienė, anglų kalbos mokytoja

Spausdinti

2015 m. DĖL PARAMOS MOKYKLAI (2 % nuo pajamų mokesčio)

Autorius Moderatorius.

Pagal Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, kiekvienas gyventojas 2 procentus nuo pajamų mokesčio, sumokamo į valstybės biudžetą, gali paskirti įmonei ar organizacijai, kuri turi teisę gauti labdarą ir paramą. Šią teisę turi ir mūsų mokykla.
Gautas lėšas skirsto mokyklos taryba.
Gyventojai pateikti prašymus pervesti pajamų mokesčio dalį mokyklai gali tik individualiai (asmeniškai elektroniniu būdu, įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui arba atsiųsti paštu). Patogiausias ir greičiausias būdas yra elektroninis per EDS https://deklaravimas.vmi.lt Taupant Jūsų laiką, rekomenduojame pildyti 02 versijos FR0512 formą, nes ją pateikus paramos gavėjams galima paskirti ilgesnio laikotarpio (iki 5 metų) paramą. Prašymus galima pateikti iki š.m. gegužės 4 d.
Tikimės, kad savo 2 procentus skirsite mūsų mokyklai. O mes juos skirsime jūsų vaikų labui.
Jei pildysite patys, pirmiausia teisingai surašykite savo asmens duomenis, toliau:

Jeigu pildote FR0512 formos 02 versiją
5 eilutėje įrašote 2014;
Užpildote 6S langelį;
E1 stulpelyje parašykite – 2;
E2 stulpelyje įrašykite paramos gavėjo identifikacinį numerį (kodą) – 290633160
E3 stulpelį palikite tuščią;
E4 stulpelyje įrašykite 2,00;
E5 stulpelyje įrašykite metus (iki 2018)
Iš anksto dėkojame.

Pagarbiai,

Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos administracija

 

Spausdinti

Standartizuoti testai 4 ir 8 klasėms

Autorius Moderatorius.

 Mokyklos mokinių pasiekimams įvertinti bus panaudoti pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti standartizuoti testai: skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo), matematikos ir pasaulio pažinimo – 4 klasei; skaitymo (teksto suvokimo) ir rašymo (teksto kūrimo), matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų – 8 klasei. Taip pat bus naudojami mokinių klausimynai 4 ir 8 klasei.

INFORMACIJA TĖVAMS APIE MOKINIŲ KLAUSIMYNŲ PANAUDOJIMĄ UGDYMO APLINKOS IR UGDYMO KOKYBĖS MOKYKLOJE VERTINIMUI

 Mokinių klausimynai skirti tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę mokykloje. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 8 klasei.

 Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „Standartizuoti testai“ adresu http://www.nec.lt/342/.

2015 M. TESTAVIMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ

4 KLASĖ

1 lentelė

Standartizuotas testas/ klausimynas

Testo/ anketos pildymo trukmė

Testavimo data

Vertinimo instrukcijų paskelbimo KELTAS sistemoje data ir laikas

SKAITYMO TESTAS

45 min.

Balandžio 28 d.

Balandžio 28 d., 12 val.

RAŠYMO TESTAS

45 min.

Balandžio 29 d.

Balandžio 29 d., 12 val.

PASAULIO PAŽINIMO TESTAS

45 min.

Balandžio 30 d.

Balandžio 30 d., 12 val.

MATEMATIKOS TESTAS

45 min.

Gegužės 5 d.

Gegužės 5 d., 12 val.

KLAUSIMYNAS

30 min.

Pasirinktinai vieną dieną iki gegužės 6 d.

 

8 KLASĖ

2 lentelė

Standartizuotas testas/ klausimynas

Testo/ anketos pildymo trukmė

Testavimo data

Vertinimo instrukcijų paskelbimo KELTAS sistemoje data ir laikas

SKAITYMO TESTAS

60 min.

Gegužės 6 d.

Gegužės 6 d., 12 val.

RAŠYMO TESTAS

60 min.

Gegužės 7 d.

Gegužės 7 d., 12 val.

MATEMATIKOS TESTAS

60 min.

Gegužės 12 d.

Gegužės 12 d., 12 val.

SOCIALINIŲ MOKSLŲ TESTAS

60 min.

Gegužės 14 d.

Gegužės 14 d., 12 val.

GAMTOS MOKSLŲ TESTAS

60 min.

Gegužės 15 d.

Gegužės 15 d., 12 val.

KLAUSIMYNAS

30 min.

Pasirinktinai vieną dieną iki gegužės 15 d.

 


Lijana Prapiestienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Spausdinti

"Savaitė be patyčių" 2015

Autorius Moderatorius.

Kaip ir kiekvienais metais taip ir šiemet mūsų mokykla minėjo tradicinę savaitę be patyčių. Nei vienas nuo mažiausio iki didžiausio neliko abejingas ir kaip tik įmanydamas stabdė patyčias mokykloje. Prasidėjus savaitei, pirmadienį visi nuo pačių mažiausių iki mokytojų šypsojosi, nes buvo diena ,,NUSIŠYPSOK“. Antradienį visi kartu žaidėme stalo žaidimus.

Trečiadienį darėme ,,Patyčioms NE“ medį, kurių lapeliuose mokiniai užrašė draugui palinkėjimą ir kaip jie stabdytų patyčias. Ketvirtadienį visi kartu dainavo dainas draugui, jiems padėjo muzikos vyr. mokytojas Juozas Pileckas ir fizikos vyr. mokytojas Kęstutis Krasauskas. Smagu, kad nei vienas nesigėdijo ir dainavo kartu su visais.

Penktadienį buvo šventės užbaigimas, mokyklos direktorius padėkojo visiems dalyvavusiems ir įteikė  padėkas, o nuo renginio organizatorių visų klasių mokiniai gavo po saldžią dovaną - grybuką. Smagu, kad mokiniai nelieka abejingi tokiems dalykams ir stengiasi kuo rimčiau reaguoti.

 Neringa Kelmelytė, Gabrielė Sorakaitė

Spausdinti

Minėjome Justino Marcinkevičiaus 85 –ąsias gimimo metines

Autorius Moderatorius.

  Miestelio viešosios bibliotekos vedėja Rima Glavinskienė kovo 18 dieną organizavo renginį, skirtą Justino Marcinkevičiaus 85 –osioms gimimo metinėms paminėti. Į renginį pakvietė ir mus, lietuvių kalbos mokytojas, taip pat mokyklos bibliotekos vedėją bei 5 -10 klasių mokinius.

      Skaitėme Justino Marcinkevičiaus kūrybą, poeto išsakytas  įdomias mintis, klausėme lietuviškų dainų poeto žodžiais.Visus sudomino vaizdo įrašas, kur poetas gyvai kalbėjo apie žmogiškąsias vertybes. Ačiū miestelio viešosios bibliotekos vedėjai Rimai Glavinskienei už gražų renginį ir pakvietimą.

 Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Dalia Balčienė