Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

SUSITIKIMAS SU POETE A. KAROSAITE

Autorius Moderatorius.

 

Lapkričio 28 d. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykloje vyko susitikimas su poete Alma Karosaite. Poetę į mūsų mokyklą atlydėjo kraštietis Vilniaus Mokytojų namų projektų vadovas Juozas Žitkauskas. Mokyklos mokiniai turėjo puikią galimybę pabendrauti su žinoma poete, artimiau susipažinti su jos autobiografija, kūryba, parašytų kūrinių veikėjais. Vaikai drąsiai uždavinėjo klausimus, smalsavo, domėjosi. Jautėsi artimas ir šiltas abipusis bendravimas. Susitikimo metu buvo galima įsigyti ne tik pačios autorės, bet ir kitų vaikų rašytojų knygų. Džiaugiamės, kad patys mažiausieji skaitytojai gavo dovanų.

 

 

Pradinių klasių mokytojos

 

Spausdinti

"PAPUOŠK KALĖDŲ EGLUTĘ"

Autorius Moderatorius.

 

Dalyvauk kalėdinės

eglutės žaisliuko

kūrimo konkurse

 Gražuolė eglutė
Šypsojos linksmai,
Kalėdų šalelėj
Papuošta dailiai!
Ir žėri, ir spindi,
Didžiuojas jinai,
Dailiais ir gražiais,
Raudonais žaislais.
 
Vaikučiai ją puošė
Puikiau, vis puikiau,
Eglutė šypsojos
Linksmiau ir linksmiau.
Tada išsitiesė,
Papuošta įstabiai.
Eglutė dėkojo
Vaikučiams už tai.
 
Mažieji atsakė:
- Nėra juk sunku,
Mes laukiame šventės,
Tad švęskim kartu!
Kalėdinė pasaka
Baigsis juk greit -
Skubėkit, vaikučiai,
Į šventę ateit.

Darbelius pristatyti iki 2013-12-17

Konkurso „ Papuošk kalėdinę eglutę“

Nuostatai

·      Konkurse dalyvauja visi Kapčiamiesčio bendruomenės nariai ir jų svečiai;

·      Darbelis gali būti sukurtas ir pristatytas individualiai, grupės, klasės, kolektyvo ar šeimos;

·      Žaisliuko gaminimui naudokite visas Jums prieinamas medžiagas: popierių, medį, geležį, audinius, siūlus ir kita;

·      Konkursinio  žaisliuko paskirtis papuošti kalėdinę eglutę. Darbelio svoris ir dydis turėtų būti toks, kad eglutei patiktų;

·      Kiekviena klasė pristato po vieną eglutės žaisliuką.

Ruošiantis Kalėdų ir Naujųjų metų  šventei, kiekvieno mintyse labai daug projektų, norų, fantazijos pliūpsnių. Net sapnuose matote kalėdinę eglutę papuošta įvairiaspalviais žaisliukais,  labai didelę  ir įdomią dovaną po ja.

Manome, kad Jums pavyks sukurti nuostabų darbelį. Prie jūsų eglutės lankysis miško žvėreliai ir gėrėsis labai dailia ir jūsų darbeliais papuošta eglute.

 Sukurkime savo rankomis nuostabią kalėdinę šventę.

S ė k m ė s

Vertinimas kriterijai: originalumas; techninis išbaigtumas; linksmumas.

Vertinimo komisija:

Pirmininkas – Eugenijus Šidlauskas, technologijų vyresnysis mokytojas.

Nariai:

1.      Zigmas Kukučionis, mokyklos direktorius.

2.      Marytė Ignatavičienė, pavaduotoja ugdymui.

3.      Aldona Dumbliauskienė, mokyklos bibliotekos vedėja.

4.   Rima Glavinskienė, miestelio bibliotekos vedėja.  

Jūsų laukia prizai !

Konkurso laikas:

1. Pristatyti iki gruodžio 17 d. 11.30val. mokyklos aktų salėje, arba mokytojui E. Šidlauskui.

2. Gruodžio 17 d.  konkurso ,,Papuošk kalėdinę eglutę“ demonstravimas ir eglutės puošimas aktų salėje.

3. Vertinimas ir nugalėtojų nustatymas vyks „ Kalėdinės eglutės“ šventėje.

Visus darbus atlikti padės ir konsultuos technologijų ir dailės vyresnioji mokytoja Asta Gylienė, vyresnioji dailės mokytoja Virginija Kaminskaitė.

Spausdinti

POPIETĖ "LIKI SVEIKAS RUDENĖLI"

Autorius Moderatorius.

Apsisiautęs rūko paltą, kartu su rugsėjo, spalio, lapkričio vėjais, ruduo ruošiasi savo valdžią perleisti žiemai.

Ateina rudenys per pievų žiedus,

Per žalio miško lapelius.

Taip šalta rytmetį, paukštelis nebegieda

Ir nebežydi žiedas, pilnas ir gražus.

Šiais žodžiais š.m. lapkričio 27 d. vedantieji Viktorija Jarašiūtė ir Aida Dumbliauskaitė pradėjo popietę „Liki sveikas Rudenėli“. Į aktų salę padėkoti rudeniui už jo gausias gėrybes ir neapsakomą rudens grožį susirinko visa Lazdijų r. Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos bendruomenė.

Išradingai pasiruošę ir pasipuošę Rudenėliui dėkojo visų klasių mokiniai.

Visos klasės turėjo užduotį – nupiešti vieną piešinį „Rudens spalvos“.

Po šventės visi vaišinomės „Rudenine“ sriuba.

 

  Šventės organizatorė A. Dumbliauskienė - bibliotekininkė

Spausdinti

Apsilankymas Vėlučionių vaikų socializacijos centre

Autorius Moderatorius.

Š.m. lapkričio 26 dieną Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos mokiniai apsilankė Vėliučionių vaikų socializacijos centre, kuris yra įsikūręs Vilniaus rajone. Atvykusius mus pasitiko centro direktorius Marius Labanauskas. Ten mes vykome ne tuščiomis rankomis. Atvežėme suvenyrą ir pačių keptą skruzdėlyną.

Centro direktorius mus supažindino su čia gyvenančiais vaikais. Papasakojo dėl kokių priežasčių jie gyvena ne namuose, o centre. Sužinojome jų dienotvarkę, apžiūrėjome patalpas, kuriose vaikai gyvena, mokosi, leidžia laisvalaikį. Buvome labai sužavėti visur vyraujančia tvarka ir švara. Svarbiausia, kad visa tai sukurta pačių vaikų rankomis.

 

Šios kelionės tikslas buvo supažindinti mokinius su įstaiga, kurioje vyksta jaunimo perauklėjamieji darbai. Siekta parodyti mokiniams, kas gali laukti jų ateityje, jeigu nesilaikys visuomenėje vyraujančių taisyklių.   

Ona Janulevičienė - socialinė pedagogė

Spausdinti

Emilijos Pliaterytės gimtadienio minėjimas

Autorius Moderatorius.

Lapkričio 13-ąją  minėjome Emilijos Pliaterytės  gimtadienį.  Kartu su 9 klasės mokiniais aplankėme Emilijos kapą, paskaičiavome kiek jai metų suėjo, kalbėjomės apie jos asmenybę, svarstėme ką ji būtų veikusi  jei nebūtų tokia jauna mirusi.  Pasvarstėme kaip Emilija atrodytų šiandien, kokiomis idėjomis gyventų, apie ką galvotų, ką norėtų pakeisti.

 

Norėjome palikti šia proga Emilijai ką nors tikrai lietuviška ir įsimintina. Taigi sugalvojome jai prie kapo palikti mokinių darytų Lietuvos vėliavų. 

                                                                              Istorijos mokytoja 

                                                                                Kristina Švitrienė

Spausdinti

PREVENCIJOS IR PATYČIŲ PROGRAMA

Autorius Moderatorius.

Startuoja OLWEUS patyčių prevencijos programa

 

                Vienas iš mokyklos tikslų – kurti saugesnę mokyklos aplinką, todėl paskelbus IV Olweus programos įgyvendinimo etapą Lietuvoje, mokyklos kolektyvas nusprendė dalyvauti konkurse. Ir mums pasisekė. Pirmieji programos įgyvendinimo darbai prasidėjo: programos instruktorė Laimutė Tautkienė pristatė OPPP (Olweus patyčių prevencijos programa) idėjas ir tikslus mokyklos kolektyvui bei pravedė dviejų dienų seminarus Koordinacinio komiteto nariams bei MSG vadovams.

                Trumpai apie programą:

Programos idėja – patyčios nėra ir niekada nebus toleruojamos. 

Siekiamybė – kurti mokykloje tokią aplinką, kurioje suaugusieji imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs.

 Programos tikslas – mažinti patyčias mokykloje, mokant personalą pastebėti, atpažinti bei tinkamai reaguoti į patyčias.

                Visa veikla , kuri truks 18 mėnesių, bus kuruojama Koordinacinio komiteto (PPKK):

Zigmas Kukučionis – mokyklos direktorius

Marytė Ignatavičienė – OP koordinatorius

Diana Juškaitienė – MSG vadovas

Kristina Švitrienė – MSG vadovas

Jurgita Sakavičienė – bendruomenės narys

Odeta Barkauskienė – bendruomenės narys

Džiuginta Kukučionienė – tėvų atstovas

Ramunė Orliukienė – tėvų atstovas

Odeta Pileckaitė – mokinių atstovas

Guoda Varnelytė – mokinių atstovas

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti programos įgyvendinime bei kuriant mokykloje saugesnę aplinką, gerinančią tarpusavio santykius ir nepaliekančią vietos patyčioms atsirasti.

 

Marytė Ignatavičienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Spausdinti

Per pasaulį keliauja žmogus

Autorius Moderatorius.

   Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykloje vyko popietė „Per pasaulį keliauja žmogus“,

skirta Vėlinėms.

   Mokiniai deklamavo B. Brazdžionio eiles, skaitė rašinių mintis. Žiūrėjome ir skaitėme skaidres apie laiką, žymių žmonių mintis, kaip prasmingai gyventi.

Lietuvių k. vyr. mokytoja Dalia Balčienė