Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

Kęsto Sukacko poezijos knygos ,,Alkani sakiniai'' pristatymas Kapčiamiestyje

Autorius Moderatorius.

Kovo 23 dieną Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje vyko žurnalisto, mūsų žemiečio iš Paveisininkų kaimo pirmosios poezijos knygos ,,Alkani sakiniai'' pristatymas.

Renginyje dalyvavo miestelio bendruomenė, Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos mokiniai, mokytojai, mokyklos direktorius, pavaduotoja ir kiti garbūs svečiai. Renginį vedė bibliotekos vedėja Rima Glavinskienė. Visus susirinkusius pasveikino mokinių choras svajinga daina (vadovas - muzikos vyresnysis mokytojas Juozas Pileckas). Knygos autorius pristatė save, pasidalijo mintimis apie kūrybinį kelią, skaitė eilėraščius iš savo pirmosios poezijos knygos ,,Alkani sakiniai''.

Sužinojome, jog žurnalistą išleisti poezijos knygą paskatino mūsų žemietis Juozas Žitkauskas. Taip pat mūsų kraštietė N. Nalivaikienė originaliai pasveikino poetą. Išgirdome, jog šiuos žmones sieja ne tik pomėgis rašyti, bet ir giminystės ryšiai.

Romantiškomis dainomis kūrybinę popietę papuošė 9 klasės mokinė Greta Valentaitė (ruošė muzikos vyresnysis mokytojas Juozas Pileckas), lyriškai ir su nostalgija poezijai ir praeičiai dainavo ir pats muzikos mokytojas Juozas Pileckas.

Išgirdome Kęsto Sukacko mintis apie poezijos gimimą, įdomias kūrybines istorijas, nuskambėjo ir tikro dzūko eiliuota šneka.

Gera, gražu ir šilta - taip jautėmės šioje poezijos popietėje. Juk pats poetas sakė: ,,Nemėgstu viską žinančių''. Gal todėl taip paprastai, nuoširdžiai ir originaliai skambėjo K. Sukacko poezijos knygos ,,Alkani sakiniai'' eilės.

                                                                 Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Dalia Balčienė

Spausdinti

DAILYRAŠČIO KONKURSAS "TAU, LIETUVA"

Autorius Moderatorius.

Antrus metus iš eilės Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykloje organizuojamas tarptautinis pradinių klasių mokinių dailyraščio konkursas "Tau Lietuva", skirtas Lietuvių kalbos dienoms ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinėms paminėti.

Dailyraštis - aiškia (lengvai skaitoma) ir gražia rašysena rašytinėmis raidėmis parašytas raštas. Rašyti taisyklingai nemažas iššūkis - tam reikalinga dėmesio koncentracija, išlavinti pirštukų raumenys (smulkioji motorika) ir kiti gebėjimai. Sakoma, kad dailaus rašto galima išmokti. Bet tai yra darbas, kurį turime nuolatos dirbti. Mūsų organizuojamo konkurso tikslas - ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius.

Į konkursą susirinko gausus būrys iš Lazdijų mokyklų - darželių "Vyturėlis" ir "Kregždutė", Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus ir Veisiejų Sigito Gedos gimnazijų, Šeštokų, Kučiūnų, Stebulių, Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklų pradinių klasių mokiniai ir juos lydinčios mokytojos. Jau antrus metus konkurse dalyvavo Aleksandros Kazickienės lituanistinės mokyklos iš JAV, Niujorko valstijos, pradinių klasių mokiniai.

Tuo metu, kai komisija vykdė savo darbą, visi dalyviai buvo pakviesti į edukacinį užsiėmimą Kapčiamiesčio E. Pliaterytės muziejuje, ten pynė trispalves ir gamino atvirukus, skirtus Lietuvos valstybinėms šventėms. Pasibaigus edukaciniam užsiėmimui buvo paskelbti ir apdovanoti nugalėtojai ir visi konkurso dalyviai. Konkurso nugalėtojais tapo:

1 KLASĖ
I – Augustė Rauluševičiūtė, Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“, (Aušra Tamkevičienė)
II – Benas Gudžiauskas, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija, (Vanda Markevičienė)
III - Gabija Žakauskaitė, Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla, (Diana Juškaitienė)
 
2 KLASĖ
I – Augustė Tamulionytė, Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“, (Vilma Čepanonienė)
II – Deimantė Abromaitytė, Lazdijų mokykla – darželis ,,Kregždutė“, (Janina Skripkaitė)
III - Andrėja Ivanovaitė, Lazdijų r. Kučiūnų mokykla
 
 
3 KLASĖ
I – Austėja Nevulytė, Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“, (Rūta Kalėdienė)
II – Vytė Lazarenkaitė, Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla, (Irena Jaskelevičienė)
III - Danielė Mačionytė, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija, (Ramutė Kaženauskienė)
 
4 KLASĖ
I – Meda Griškonytė, Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija, (Jurgita Bagdžiūnienė)
II – Kesmina Jarmalavičiūtė, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija, (Inga Valentukevičienė)
III - Martynas Čepulis (4a), Lazdijų mokykla-darželis ,,Kregždutė“, (Daiva Burneikienė)

Dėkojame visiems konkurso dalyviams, muziejaus vadovei Odetai Barkauskienei ir bibliotekininkei Rimai Glavinskienei už edukacinį užsiėmimą, virėjai Valei Balčiuvienei už skanius pietus, komisijos narėms

Nuotraukas galima pažiūrėti čia:

https://www.facebook.com/kapciamiescio.mokykla/photos/ms.c.eJw9kkkOA0EIA38UsS~;~;~;1iEG~_ZYwlO4SYREPVvVS13yJ~_DsaI5KWy7C3OiYwdqPi17eNl9iYOnLN4kTd13eX~;5Ysd8qb~;78fH6p5~;Njgi~_ubwfmDjYmnT4cjD5GFUpizrKcVFMqWB435bCxbr4IecqdM40vbeepPHmv3nzX5Ok42YYlz6fPX8vtOqxxfd2HJXzzBB~;n~_SLgE142B9v11~_er7Zvd~_L7q9hXu0b77Moc9Yzkw97r9jfdTn0~;g976~_PP2so5dJwWV3fwZ73P3we6Tasb570u5z~;Eks6vyG7~_9~_mbh~;ffcLvI~;48kR4v6yv7fl5Od~;7q~;0PCmiWzQ~-~-.bps.a.202355603583760.1073741831.177010622784925/202357813583539/?type=3&theater

Puoselėkime savo gimtą  kalbą, raštą ir susitikime kitais metais!

Pradinių klasių mokytojos

 

 

 

 

Spausdinti

Šventinės Kovo 11- osios renginių akimirkos

Autorius Moderatorius.

   

 

Kovo 10 dieną Veisiejuose vyko šventinis minėjimas ir tradicinis bėgimas, skirtas šiai istorinei datai paminėti. Dalyvavome ir mes, Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos mokiniai, taip pat kitos rajono mokyklos.

Mokinių laukė jaukus priėmimas - mus vaišino arbata. Tradicinio bėgimo metu nešėme pagarbos ir prisiminimų žvakeles prie paminklo Veisiejuose. Mus sveikino rajono meras Artūras Margelis, Veisiejų seniūnas Zenonas Sabaliauskas. Garbės ratą bėgo daug jaunųjų šaulių - kartu ir mūsų mokyklos mokiniai (būrio vadas Eugenijus Šidlauskas).

Kovo 11 dieną mokyklos šauliai  išvyko į šventinį Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą Lazdijuose. Šventė vyko prie naujai atidengto paminklo, skirto generolui A. Ramanauskui - Vanagui atminti. Dalyvavome  Šventose Mišiose. Šauliai ir krašto apsaugos savanoriai atidavė padėką stovėdami garbės sargyboje. Šventėje dalyvavo ir savo mintimis dalijosi A Ramanausko - Vanago dukra, sveikinimo žodžius tarė Lazdijų rajono meras Artūras Margelis, Seimo nariai.

Ačiū mokyklos direktoriui Zigmui Kukučioniui, šaulių būrio vadui Eugenijui Šidlauskui už įdomias išvykas ir patriotiškumo pamokas.

                                                                                                             6 klasės mokinė Karolina Misevičiūtė

                                                  10 klasės mokinė Neda Leonavičiūtė

Spausdinti

Kovo 11 - osios šventė

Autorius Moderatorius.

Kovo 9 dieną mokykloje vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės minėjimas. Renginį organizavo ir įdomias idėjas pasiūlė istorijos vyresnioji mokytoja Virginija Palubinskienė.  9 klasės mokinės Miglė Matulevičiūtė, Greta Valentaitė vedė renginį. Skambėjo eilės, prasmingi žodžiai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Džiugino, dovanojo daug šiltų jausmų mokinių dainuojamos dainos apie Lietuvą, savo gimtąjį kraštą ( ruošė muzikos vyresnysis mokytojas Juozas Pileckas).

Visiems labai patiko ir sudomino istorijos mokytojos Virginijos Palubinskienės pateiktos ir pristatytos skaidrės - keliavome nuo pat Laisvės atkūrimo pradžios prisimindami kiekvienų metų įdomiausias datas, istorinius, sportinius, kultūros, meno ir kitokių sričių įvykius Lietuvoje. Prasminga kelionė laiku suteikė šventei nepakartojimų  akimirkų. Džiugu, kad galime džiaugtis tokia gražia Laisvės švente. 

                                                                          Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Dalia Balčienė

Spausdinti

Įspūdžiai iš Šimtadienio

Autorius Moderatorius.

Vasario 24 dieną mokykloje vyko Šimtadienio šventė. Šventę organizavo 9, 10 klasių mokiniai. 9 klasė eilėraščiais pasveikino dešimtokus, taip pat pateikė užduotis. Dešimtokų laukė ir prizai - pliušiniai žaislai, saldainiai ir -,, atestatai''.

Dešimtokai devintokams irgi sugalvojo staigmenų - užduočių, kurias reikėjo įveikti. Staigmenos sulaukė ir mokytojai - atliko paskirtas užduotis, susijusias su dešimtokais.

Buvo gražu, įdomu ir linksma!

                                                          10 klasės mokinė Aida Matusevičiūtė

Spausdinti

UŽGAVĖNĖS

Autorius Moderatorius.

Visą savaitę iki Užgavėnių  mūsų mažieji mokyklos mokinukai išsijuosę plušo – karpė, klijavo, dažė, matavo, raizgė siūlus barzdoms ir plaukams, gamindami kaukes.

Pačios gražiausios kaukės puikavosi parodoje.

Užgavėnių dieną mokyklos pirmame aukšte susirinko velniukai, ožiukai, raganaitės ir čigonaitės, kurie kartu linksmai šoko Užgavėnių ratelius. Šventės dalyvius akylai stebėjo Morė. Atšventusi Užgavėnes mokykloje, Morė buvo palydėta į miestelio aikštę.

Pradinių klasių mokytojos

Spausdinti

Laimėjimas rajoniniame ,,Tramtatulio'' konkurse

Autorius Moderatorius.

Vasario 28 dieną 5 klasės mokinė Skaistė Dimšaitė dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių - liaudies kūrybos atlikėjų - konkurse ,,Tramtatulis 2017'' ir tapo rajoninio turo laurete C grupėje - 11- 14 metų.

Mokinė dzūkiškai pasakojo ,,Kap acirado Karaivonių kaimas'' (ruošė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Dalia Balčienė). Skaistė Dimšaitė toliau dalyvaus regioniniame (Dzūkijos) ture Veisiejuose.

                                                                            Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Dalia Balčienė