Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

Vasario 16 - oji

Autorius Moderatorius.

 1918 m. vasario 16 dieną, Vilniuje, apie 12 val. 30 min., Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą, kuris skelbė pasauliui, kad Lietuva tampa laisva ir nepriklausoma valstybe.

„1918 m. Vasario 16 dienos aktas vainikavo lietuvių troškimus: Lietuva buvo paskelbta nepriklausoma, demokratine respublika. Lietuva Europos žemėlapyje tapo savarankiška valstybe" (Vanda Daugirdaitė – Sruogienė „Lietuvos istorija").

Praėjo 95 metai nuo tos dienos, kai patys energingiausi, ryžtingiausieji ir šviesiausieji Lietuvos vyrai pasirašė mūsų tautos Nepriklausomybės paskelbimo aktą, apie juos, jų gyvenimo kelią kalbėjo savo pranešime istorijos mokytojas G. Vžesniauskas. Vėliau savo dainas Lietuvai skyrė mokinių choras (vadovė – G. Vyšniauskienė).

 

 

 

Spausdinti

Testai - žaidimai

Autorius Moderatorius.

Moksleiviams siūlome išbandyti mitybos testus - žaidimus parengus Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) interneto svetainėje, adresu http://www.nmvrvi.lt .

 

Spausdinti

,,Sveikame kūne – sveika siela“

Autorius Administrator.

Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykla vykdė vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programą ,,Sveikame kūne – sveika siela“.
Programos tikslas: organizuoti veiksmingas prevencijos priemones užtikrinančias saugią ir sveiką aplinką vaikams. Įtraukti vietos bendruomenę į darbą su socialiai ir pedagogiškai apleistais vaikais, kurti ir įgyvendinti alkoholio, tabako, narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją  mokykloje.
Programos metu vyko orientacinės ir sportinės estafetės prie Ilgio ežero, kurias organizavo mokytojas Eugenijus Šidlauskas. Vaikams tai labai patiko.

Spausdinti

Atverkim stebuklų pasaulį

Autorius Administrator.

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykloje vyko Kūčių – Kalėdų popietė „Atverkim stebuklų pasaulį“.

7 klasės mokinės prie baltai papuošto stalo degančių žvakelių šviesoje pasakojo apie Adventą, Kūčių, Kalėdų tradicijas.

Staiga – tarsi Kūčių naktį prabilo gyvuliai. Taip dar labiau pajutome artėjančių žiemos švenčių dvasią.

Visus dalyvius šventiškai pasveikino mokinių tarybos atstovai, dovanodami gražius žodžius, degančių žvakelių šilumą ir šviesą.

Šventės metu buvo surengta Kalėdinių atvirukų parodėlė ir konkursas. Išradingiausius mokinius apdovanojo socialinė pedagogė Onutė Janulevičienė. Džiugu, jog šie atvirukai papuoš vienišų senelių namus.

7 klasės mokinė Viktorija Jarašiūtė skaitė savo kūrybos rašinį apie kasdieninius „Stebuklus“ savo gyvenime.

Visiems palinkėjome, jog Kalėdų senelis pasibelstų į kiekvienas duris ir atvertų stebuklų pasaulį.

Dalia Balčienė, lietuvių kalbos mokytojaSpausdinti

Mes norime keistis

Autorius Administrator.

2011 metais prasidėjęs „Kūrybinių partnerysčių“ projektas - pilnas pavadinimas: „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“ – nacionaliniu mastu vykdomas LR švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, iš dalies remiamas Europos socialinio fondo. „Kūrybinių partnerysčių“ programą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.
Pirmaisiais „Kūrybinių partnerysčių“ programos įgyvendinimo metais (2011 – 2012 mokslo metais) buvo atrinktos 43 mokyklos, tarp jų ir mūsų mokykla.
Tapę „Tyrinėjančia mokykla“ 5-6 klasių mokiniai kartu su kūrybos agente Agne Samulyte, kuriančiu praktiku Simonu Kuliešiumi bei kuriuojančia mokytoja Virginija Kaminskaite suplanavo projektą „Kartą gyveno Emilija...“.
Priėmus sprendimą, prasidėjo sunkus darbas. Pirmiausia atrasti tyrinėjimo sritį, veiklą. Mokyklos bendruomenei gimė mintis, jog mokiniai, mokytojai turėtų giliau patyrinėti, pajausti Emilijos Pliaterytės istorinę asmenybę, nes mokykla pavadinta karžygės vardu. Į veiklą buvo įtraukti įvairių dalykų mokytojus – dailės, technologijų, matematikos, istorijos, lietuvių kalbos. Pagrindinė tyrinėjimo sritis – tai vaizduotės, kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas, įsigilinant į Emilijos Pliaterytės biografiją ir gyvenimą bei perteikiant šią temą per vaizduojamąjį meną, o tinkama veikla – tapyba ant sienos. Galutinis rezultatas – 5, 6 klasių mokinių nutapytas paveikslas. Birželio 1- ąją – vaikų gynimo dieną mokykloje vyko šio paveikslo atidengimas ir pristatymas bendruomenei.
Antraisiais metais iš praėjusiais metais sėkmingai „Tyrinėjančių mokyklų" programą įgyvendinusių mokyklų atrinktos 30 – labai džiugu, kad tarp jų ir mūsų mokykla -  kuri tęsia projektinę veiklą, tapdama „Pokyčių mokykla". Šiais metais planuojame įgyvendinti mokyklos bendruomenę bei tėvus įtraukiančius didesnės apimties kūrybiško mokymosi projektus.
Visi mokiniai ir mokytojai jau spėjo susipažinti ir šauniai pabendrauti su kūrybos agente Gitana Pinkevičiene.
 
Trijų susitikimų metu mokiniai ir mokytojai išsakė savo lūkesčius, kokią norėtų matyti mokyklą, pateikė idėjas kokia turėtų būti pamoka, kad joje būtų gera visiems: ir mokiniams, ir mokytojams. Planavimo metu įvertinome savo stipriąsias ir sipnąsias veiklos puses ir numatėme kryptis kūrybiškumo link. Šiuo metu su nekantrumu laukiame naujų susitikimų su kuriančiais praktikais ir, žinoma, su šauniąja agente Gitana.
                                                                                                                                                                     Projekto kuratorė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Marytė Ignatavičienė