Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

Viešnagė „Žaliakalnio lentpjūvėje“

Autorius Administrator.

Tikslas: pasižiūrėti, kur iš miško keliauja medis.
Uždaviniai:
  • mokytis atpažinti medienos rūšį iš kvapo ir spalvos;
  • ugdyti susidomėjimą verslu;
Būrelis „girinukų“ gražią gegužės popietę patraukėme į užmiestį. Ne šiaip sau, o apsilankyti Lauro („Girinukų“ būrelio nario) tėvelių didžiulėje medžio apdirbimo įmonėje. Mus pasitiko, kaip visada gerai nusiteikęs, Lauro tėtis Gintaras, kuris vadovauja visiems čia vykstantiems darbams. O jų – marios! Kai pamatai neapglėbiamų rąstų „kalnus“, pagamintų lentų dailiai sudėtus statinius ir didžiausias kupetas medžio drožlių, tai net kvapą užgniaužia. Tada giliai įkvepi oro, prisotinto medžio kvapu ir pamanai: čia tai bent!
Įdėmiai išklausę gaspadoriaus pasakojimų, sužinojome, kad čia net namai mediniai statomi. Nustebome, kad Orliukų lentpjūvėje pastatytas namas jau nukeliavęs į Suomiją, Norvegiją, Vokietiją, Lenkiją.
Lentpjūvėje triūsia darbininkai. Darbas vyksta nenutrūkstamai: vieni atveža rąstus, kiti prižiūri modernią medžio apdirbimo įrangą, kurios pagalba gimsta įvairių dydžių lentos, dar kiti iš rąstų stato namus. Įdomu buvo stebėti vis kitokio medžio lentas. Jos visos buvo skirtingų spalvų: gelsvų, rausvų ir beveik baltų.
Apžiūrėję lentpjūvę, buvome pakviesti apsižvalgyti po žaliąją oazę šalia šeimininkų namo. Čia puikuojasi daugybė egzotiškų augalų. Vienas iš jų – pačių iš Afrikos parsivežtas kaktusas.
Padėkojome Gintarui. Įsiamžinome, kad patirti įspūdžiai išliktų ilgam. Džiaugėmės šios jaunos šeimos sėkmingu verslu. Buvome apdovanoti šios įmonės tušinukais ir žodiniu palinkėjimu: „Mokykitės dabar, nes gali būti vėlu“.
Spausdinti

„Kartą gyveno Emilija...“

Autorius Administrator.

Kūrybiško mokymosi projekto aprašymas
Pateikite projekto aprašymą, atsakydami į visus žemiau pateiktus klausimus.
Galite naudotis informacija iš planavimo formos B dalies, patys mokiniai gali aprašyti mokymosi projektą. Stenkitės tilpti į 1 psl.
 
Mokyklos pavadinimas:Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinė mokykla
Kūrybiško mokymosi projekto pavadinimas:Vaikų kūrybos siena „Kartą gyveno Emilija...“
Kuruojantis mokytojas: Virginija Kaminskaitė
PROJEKTO APRAŠYMAS
Kūrybiško mokymosi projekto tyrinėjimo sritis, kokius iššūkius sprendžiate, ko siekiate?
Pagrindinė tyrinėjimo sritis – tai vaizduotės, kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas, įsigilinant į E. Pliaterytės biografiją ir gyvenimą bei perteikiant šią temą per vaizduojamąjį meną. Visiems vaikams E. Pliaterytės istorija yra įdomi ir aktuali. Todėl nuspręsta pabandyti kartu su vaikais atskleisti E. Pliaterytės nežinomus biografijos momentus, lavinti jų vaizduotę, perteikti jų sukurtas istorijas per piešinius ant sienos.
Kokie mokiniai dalyvauja projekte?
Projekte dalyvauja 5-6 klasių mokiniai.
Aprašykite veiklas, kokiomis priemonėmis siekiate tikslo, kokius metodus naudojote:
Projekto veiklos susijusios su istorijos dalyku, lietuvių kalba, matematika, daile ir technologijomis. Per istorijos pamokas ir kartu su kuriančiu praktiku vaikai gilinsis į Emilijos gyvenimą, ieškos įdomių momentų. Kartu su lietuvių kalbos ir istorijos mokytojais bandys patys sukurti istorijas. Patys išsirinks ir nuspręs, ką norės iliustruoti. Kartu su dailės mokytoja ir kuriančiu praktiku vaikai pieš eskizus, kartu juos aptars, vertins. Padedami tėvų, matematikos mokytojos bei kuriančio praktiko, apskaičiuos plotą ir paruoš sieną tolimesniems darbams. Kartu su dailės ir technologijų mokytojais bei kuriančiu praktiku vaikai pieš ant pasirinktos sienos.
Aprašykite 2- 3 ryškesnes patirtis, įsiminusius užsiėmimus, pacituokite mokinius, mokytojus, kūrėjus, tėvus:
Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinėje mokykloje penktokai ir šeštokai susipažinimui su kūrybos agente Agne susiskirsto po du ir pristato vienas kitą, pasakydami draugo vardą ir kokį nors faktą apie tą draugą. Po to žaidžia žaidimą komandomis, kurio metu apsitarę išrenka tris svarbiausius dalykus, kurie reikalingiausi bendravimui. Tai pagarba, meilė, mandagumas. Prie viso to popieriaus lape ką nori nupiešia. Po to sustoja rateliu, susiskirsto po du ir žaidžia įspūdingą žaidimą, kuriame vienas skulptorius, kitas molis. Reikia nulipdyti iš molio tris skulptūras (poza ant to paties žmogaus). Skulptorius sugalvoja, o molis demonstruoja. Visas jas reikia prisiminti. Kai pozos jau sukurtos, vienoj pusėj sustoja skulptoriai, kitoj – moliai, vyksta pozų demonstravimas. Po to apsikeičia vietomis ir vėl pakartoja žaidimą.
Antrą dieną taip pat žaidžiami žaidimai. Užsiėmimo pabaigoj vaikai popieriaus lape užrašo: „Buvo gera ir smagu, kad būtų daugiau tokių dienų!“
Susitikimo su mokytojais metu kūrybos agentė dalinasi projekto idėjomis, bando „užkrėsti“ kūrybiškumu, taip reikalingu būnant mokytoju. Visiems labai patiko šiltas, jaukus bendravimas, bendradarbiavimas, darbas ir buvimas grupėse.

 
Spausdinti

Sporto šventė

Autorius Administrator.

     Šiandien, birželio 05 d. mokykloje vyko sporto šventė. Mokiniai aktyviai dalyvavo gimnastikos, krepšinio ir orientavimosi varžybos.
Geriausiai orientavimosi varžybose sekėsi  7-os klasės mokinei Sonatai Valentaitei. Gimnastikos varžybose geriausiai pasirodė Jančiulylė Akvilė,  Jarašiūtė Viktorija ir Vaikšnoraitė Dovilė.
     Krepšinio technikos veiksmų pratimuose,  stipriausias buvo Jančiulis Martynas.

Spausdinti

Maironio minėjimas

Autorius Administrator.

Gegužės 16 dieną vyko lietuvių kalbos - etninės kultūros renginys, skirtas Maironiui. Lietuvių kalbos mokytojos, mokiniai pristatė Maironio kūrybą, deklamavo, skaitė poeto eiles. Mokyklos ir miestelio bibliotekų vedėjos kūrybą atskleidė gėlių kompozicija, karpiniais.
Skambėjo mokinių atliekama daina "Trakų pilis", pritariant mokytojui E. Šidlauskui gitara. Šventės pradžią ir pabaigą vainikavo eilėraštis - daina "Lietuva brangi".
Spausdinti

Mokinių darbeliai iš atliekų

Autorius Administrator.

     Balandžio 27 dieną mūsų mokykloje vyko konkursas,, Mokinių darbeliai iš atliekų“. Šį konkursą organizavome kaip vieną iš projekto ,,Darnoje su gamta“ renginių. Mokiniai pristatė daug įvairių darbelių. Ypač aktyvūs buvo pradinių klasių mokiniai. Savo išradingumu , apipavidalinimu, gausumu  įsiskyrė 4 klasės darbeliai. Išradingiausiųjų  laukia apdovanojimai, kurie bus įteikti projekto užbaigimo metu.
Biologijos mokytoja A. Danilavičienė