Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

Mirė Kapčiamiesčio mokyklos direktorius

Autorius Administrator.

ANTANAS ČAPLIKAS

(1961-01-01 – 2011-01-03)

Sunki liga ir staigi mirtis išplėšė iš mūsų tarpo brangų žmogų, kuris 25 metus dirbo Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinėje mokykloje.

Antanas Čaplikas gimė 1961 m. sausio 1 d. Gudakiemio kaime, Varėnos rajone.

1968-1971 mokėsi Gudakiemio pradinėje mokykloje.

1971-1976 Masališkių (Varėnos raj.) aštuonmetėje mokykloje, 1976-1979 Merkinės (Varėnos raj.) R. Mizaros vid. mokykloje.

1980-1985 studijavo VPI ir įgijo istorijos ir teisės mokytojo specialybę.

1985-1988 dirbo Kapčiamiesčio (Lazdijų raj.) vidurinės mokyklos istorijos mokytoju, nuo 1988 – direktoriumi.

Antanas Čaplikas už turiningą pedagoginę veiklą, nuoširdų ir kūrybingą darbą buvo apdovanotas Alytaus apskrities viršininko padėkos raštu.

Ne kartą buvo skatinamas Lazdijų rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštais už sėkmingą mokinių dalyvavimą rajono ir respublikos olimpiadose ir konkursuose.

Antanas Čaplikas buvo paprastas, nuoširdus, nepaprastos kantrybės mokytojas ir vadovas. Mokėjo šiltai bendrauti su kiekvienu žmogumi, visada visiems padėdavo. Su dideliu dėkingumu ir pagarba apie jį kalbėjo, kalba ir kalbės jo mokiniai, kolegos mokytojai ir paprasti apylinkės žmonės. Jo įvairiapusiški gabumai, bendravimo kultūra stebino ir džiugino visų mūsų širdis.

Sunku bus užpildyti tą tuštumą, kuri atsivėrė mums, netekus brangaus Mokytojo, Vadovo, Kolegos, Žmogaus ...

Lazdijų rajono savivaldybės

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės

pagrindinės mokyklos kolektyvas

Spausdinti

Kalėdinio konkurso rezultatai

Autorius Administrator.

Gruodžio mėnesį vyko kompiuterinio piešinio konkursas „Kalėdinis atvirukas“. Geriausiais darbais pripažinta 5 klasės mokinių Aidos Dumbliauskaitės, Guodos Varnelytės ir Gabrielės Sorakaitės darbai.


Spausdinti

Gruodžio 13 - oji

Autorius Administrator.

Gruodžio 13 –oji buvo džiugi diena visiems Kapčiamiesčio E. Pliaterytės pagrindinės mokyklos pradinukams ir priešmokyklinukams. Kalėdų Senelis, nešinas dovanėlių maišu, pakvietė visus į miestelio Kalėdinės eglutės įžiebimo šventę.

Čia netrūko smagaus šurmulio ir juoko. Kalėdų Senelis dosniai vaišino saldainiais ir obuoliais, kuriuos reikėjo sugauti arba surasti sniego pusnyje. Vaikai padovanojo žaisliukų eglutei, patys jais puošė, kiek galėjo pasiekti.

Sniego pusnyse buvo išmaudyti ko ne visi susirinkusieji: ir pats Kalėdų Senelis, ir vaikučiai, ir mokytojos, ir net Seniūnas. Šokome ratelius, džiaugėmės papuošta eglute. Oras pasitaikė puikus: švietė saulutė, raudo mažųjų nosytės.

Visų puiki nuotaika priminė, kokia nuostabi šventė netrukus ateis į kiekvieno namus, į kiekvieno širdį. Su artėjančiomis šventėmis!

Pradinių klasių mokytoja Birutė Dambrauskienė

Spausdinti

Iki pasimatymo, Rudenėli!

Autorius Administrator.

Nuo pat ryto 1, 2, 3, 4 klasių mokiniai, apsiginklavę pieštukais, flomasteriais, spalvotu popierium, klijais, išmone ir gera nuotaika, sugužėjo į aktų salę. Čia jų laukė balta tarsi gulbė Žiema (ketvirtokė Milda) ir pasipuošęs rudens gėrybėmis nelinksmas Rudenėlis (antrokas Erikas).

Jie pranešė, kad šiandien paskutinė rudens diena. Visus savo darbus skirsime atsisveikinimui su Rudenėliu.

Pirmos pamokos (dailė ir technologijos) metu vaikai aplikavo pasirinktą vaisių, grybą, daržovę, medį. Smagu buvo žiūrėti, kaip darniai ir nuotaikingai jie visi dirba !

Antroji pamoka (kūno kultūra). Sporto salė skambėjo nuo paraginimų, plojimų, juoko. Smagūs žaidimai (“Grybų rinkimas”, “Ropės rovimas”, “Aguonėlė”), estafetės (grybų, obuolių, kriaušių rinkimas) vos sutilpo į pamokos rėmus. Sėkmės ir nesėkmės neužtemdė pradinukų geros nuotaikos.

Matematikos pamokos metu vaikai pagal savo galimybes kūrė uždavinius iliustracijomis. Jas pristatė. Aiškino sprendimus.

Spausdinti

CS 1.6 Turnyras

Autorius Administrator.

CS

CS 1.6 Turnyras Kapčiamiesčio mokykloje

Gruodžio 17 d. 14 val. Informatikos kabinete vyks kompiuterinio žaidimo Counter Strike 1.6 turnyras. Komandos sudėtis 2 žmonės. Žemėlapis - de_dust2_2x2

Spausdinti

Lazdijų rajono moksleivių švietimo istorijos konferencija

Autorius Administrator.

2010 m. lapkričio 26 d. Lazdijų švietimo centro salėje vyko Lazdijų rajono moksleivių švietimo istorijos konferencija „ Išnykusių ir tebenykstančių mokyklų istorija“ Jau antri metai konferenciją rengia Lazdijų krašto muziejus. Lazdijų krašto direktorė D. Pledienė, pradėdama konferenciją, sakė, kad šį renginį planuojama organizuoti kasmet, siekiant paskatinti švietimo įstaigų bendruomenes rinkti ir užrašyti savo istoriją, skleisti sukauptą informaciją, kad neliktų baltų dėmių mūsų švietimo puslapiuose.

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinės mokyklos moksleiviai jau antrą kartą dalyvauja šiame renginyje. Šiais metais mokyklos auklėtinės R. Zelenauskaitė, K. Kaušauskaitė ir E. Kaušauskaitė, konferencijoje skaitė pranešimą apie žymų pedagogą, Lazdijų krašto mokytoją šviesuolį, visą savo darbo pusšimtį paskyrusį Kapčiamiesčio vaikų mokymui, Zigmą Sabalių. Moksleives paruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja M. A. Tamulevičienė. Zigmas Sabalius Kapčiamiesčio vidurinėje mokykloje dirbo iki 2001 metų. Surinkta medžiaga liudija, kad nuo 1948 m. dirbęs mokytoju o vėliau direktoriavęs Zigmas Sabalius buvo paprastas nuoširdus, nepaprastos kantrybės mokytojas ir vadovas. Jo mokiniai, kolegos ir visa Kapčiamiesčio bendruomenė iki šiol mena pedagogo kruopštumą, atkaklumą, išprusimą, didelius gabumus ne tik tiksliesiems mokslams, bet ir literatūrai, gebėjimą bendrauti. Štai taip apie šį pedagogą rašė tuometinis rajoninis laikraštis „darbo vėliava“:

Spausdinti

ATNAUJINTOS KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS LAUKIA LANKYTOJŲ

Autorius Administrator.

„Muziejus – tai visuomenei atvira kultūros įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, eksponuojanti ir populiarinanti savo krašto istorinę, kraštotyrinę, archeologinę, etnografinę medžiagą, kultūros ir švietimo palikimą, meno kūrinius.“ Štai tokiais prasmingais žodžiais prasidėjo šventinis renginys Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje, į kurį susirinko gausus būrys vietos gyventojų ir svečių.

2006 m. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejui tapus Lazdijų krašto muziejaus padaliniu, buvo pradėta svajoti apie didesnes, atnaujintas muziejaus sales, apie naujas, platesnės tematikos ekspozicijas.

2007 m. Lazdijų rajono savivaldybės tarybai pritarus, pagal Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos federacijos Kaliningrado srities Kaimynystės programą buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Lazdijų rajono ir Punsko valsčiaus savivaldybių kultūros paveldo objektų pritaikymas turizmo plėtrai“. Jį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Projekto metu sutvarkyta ir turizmui pritaikyta 12 kultūros paveldo objektų Lazdijų rajone ir Punsko valsčiuje. Įrengtas ir išplėstas Kapčiamiesčio E. Pliaterytės muziejus ir suremontuotos Lazdijų krašto muziejaus patalpos.